ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"รับโล่ห์ เกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น
(วันที่ 31 มกราคม 2560 20.34 น./อ่าน 464)
ข่าวกิจกรรม
2
ค่ายพัฒนาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
(วันที่ 31 มกราคม 2560 11.00 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม