ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอขอพระคุณคณะผู้ใจบุญ..จากใจโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 14.32 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
2
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึงงามร่วมสืบสานประเพณีของชุมชนอีสานงานบุญบั้งไฟ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 09.22 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์