ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโป่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.15 น./อ่าน 60)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.14 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24
(วันที่ 22 กันยายน 2563 11.37 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
(วันที่ 22 กันยายน 2563 11.33 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 15.23 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 13.58 น./อ่าน 190)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 13.55 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 13.53 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
9
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 13.32 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 13.30 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.06 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.05 น./อ่าน 4)
13
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.03 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.02 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำอนามัย อสม.น้อย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 11.01 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
17
ทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 13.32 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม