ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสันกลางวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพให้แก่นักเรียน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.46 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
2
การอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.29 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
3
สพป.ชร.2 ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.19 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
4
การประเมิน ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 14.58 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
5
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 14.44 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
6
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากศน.
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 14.32 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม