ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
(วันที่ 30 เมษายน 2563 13.32 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของระบบDLTV
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.16 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานโรงเรียนและกิจกรรต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.06 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 11.11 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
5
เข้าค่ายICT
(วันที่ 06 มิถุนายน 2557 20.13 น./อ่าน 756)
ข่าวกิจกรรม