ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย (Best Practics)
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.08 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 15.01 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 09.22 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 11.49 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
6
แสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 11.18 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
7
นิเทศน์ กำกับ ติดตาม
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 11.10 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 11.06 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม