ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 21.50 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
3
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.25 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
4
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 14.41 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
5
ถวายเทียนพรรษา 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.48 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
6
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และ สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 15.42 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
7
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 09.35 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 09.28 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 14.20 น./อ่าน 200)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
Model โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 13.52 น./อ่าน 2953)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
บุคลากรอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 13.32 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
12
รับมอบทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำและมอบอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 09.54 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม