ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองเสา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.43 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.17 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
(วันที่ 19 ธันวาคม 2563 13.26 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 09.11 น./อ่าน 6)
7
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.11 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมเดินรงณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเลือกประธานนักเรียน
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 17.03 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
9
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 16.51 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
10
ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองเสา
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 16.37 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
11
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทั่วไป
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 22.37 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป ประจำปี
(วันที่ 29 เมษายน 2562 10.48 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
13
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทั่วไป
(วันที่ 21 เมษายน 2562 11.53 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ป่าซางเกมส์
(วันที่ 26 ธันวาคม 2561 14.28 น./อ่าน 126)
15
วิทยาลัย Nanyang Junior College และ Victoria Junior College จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมทำกิจกรรม
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำป
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 10.55 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรกา
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 05.12 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2561 18.59 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
(วันที่ 04 ตุลาคม 2561 10.40 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
20
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 20.12 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 20.02 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
22
การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 19.47 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนบ้านหนองเสาจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 21.47 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
24
การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 00.26 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
25
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 12.34 น./อ่าน 279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 10.30 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีถวายดอกไม้จันทน์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 10.11 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
28
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 23 ตุลาคม 2560 06.53 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
29
การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2560
(วันที่ 21 ตุลาคม 2560 17.01 น./อ่าน 462)
ข่าวกิจกรรม
30
การจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2560
(วันที่ 21 ตุลาคม 2560 16.49 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม