ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองเสา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.11 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเดินรงณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเลือกประธานนักเรียน
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 17.03 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
5
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 16.51 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
6
ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองเสา
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 16.37 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
7
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทั่วไป
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 22.37 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป ประจำปี
(วันที่ 29 เมษายน 2562 10.48 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
9
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทั่วไป
(วันที่ 21 เมษายน 2562 11.53 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
วิทยาลัย Nanyang Junior College และ Victoria Junior College จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมทำกิจกรรม
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำป
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 10.55 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรกา
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 05.12 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2561 18.59 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
(วันที่ 04 ตุลาคม 2561 10.40 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
15
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 20.12 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 20.02 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
17
การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 19.47 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านหนองเสาจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 21.47 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
19
การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 00.26 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
20
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 12.34 น./อ่าน 269)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 10.30 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
22
พิธีถวายดอกไม้จันทน์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 10.11 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 23 ตุลาคม 2560 06.53 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
24
การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2560
(วันที่ 21 ตุลาคม 2560 17.01 น./อ่าน 433)
ข่าวกิจกรรม
25
การจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2560
(วันที่ 21 ตุลาคม 2560 16.49 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม