ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสันสะลีกวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลงานโรงเรียน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 05.34 น./อ่าน 146)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ผลงานครูบุคลากร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 05.31 น./อ่าน 294)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
การจัดจ้างพัสดุ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 05.25 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
การจัดซื้อพัสดุ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 05.24 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ผลงานนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 09.35 น./อ่าน 117)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
แอร์ห้องประชุม
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 14.49 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
เชิญศิษย์เก่าร่วมงานเกษียณ
(วันที่ 28 กันยายน 2561 15.11 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
8
แจ้งข่าวงานเกษียณ
(วันที่ 28 กันยายน 2561 14.34 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
9
งานวันเกษียณครู
(วันที่ 28 กันยายน 2561 12.26 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
10
แลกของขวัญปีใหม่
(วันที่ 06 มกราคม 2561 09.10 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
11
แข่งทักษะวิชาการ
(วันที่ 02 มกราคม 2561 23.40 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
12
งานมงคลครูโรงเรียน
(วันที่ 02 มกราคม 2561 21.41 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรม
(วันที่ 01 มกราคม 2561 13.16 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
14
อบรม
(วันที่ 01 มกราคม 2561 12.32 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กีฬา
(วันที่ 01 มกราคม 2561 12.27 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมกีฬา
(วันที่ 01 มกราคม 2561 12.21 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม