ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแม่เปา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ดูแลศูนย์บริการอินเตอรืเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล USO NET
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.06 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนบ้านแม่เปา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 15.04 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เปา
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 16.21 น./อ่าน 221)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2560 14.36 น./อ่าน 205)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
เผยแแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 15.25 น./อ่าน 185)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
เผยแแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 15.07 น./อ่าน 182)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
เผยแแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 14.46 น./อ่าน 135)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
จ้างเปลี่ยนหลังคา
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 16.38 น./อ่าน 165)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง