ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่เปา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านแม่เปา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 15.04 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เปา
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 16.21 น./อ่าน 156)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2560 14.36 น./อ่าน 133)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
เผยแแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 15.25 น./อ่าน 130)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
เผยแแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 15.07 น./อ่าน 117)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
เผยแแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 14.46 น./อ่าน 81)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
จ้างเปลี่ยนหลังคา
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 16.38 น./อ่าน 110)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง