ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านป่าซาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รวมพลังเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2561
(วันที่ 09 มิถุนายน 2561 21.39 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
2
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามรอยพญามังราย
(วันที่ 01 เมษายน 2561 21.04 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
3
สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 06.49 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
4
พัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 02.47 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 02.25 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
6
ประกาศรับสมัครครูเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 02.54 น./อ่าน 265)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 60
(วันที่ 13 สิงหาคม 2560 02.52 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 06.26 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
9
ผู้ปกครองป.1 และ ป.3 พัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 09.15 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
10
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2560 13.07 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
11
การแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2560 08.23 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบช้านป่าซาง จัดกิจกรรมศิษย์น้อมวันทาบูชาครู
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 14.44 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านป่าซางรับการนิเทศ จากณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.4
(วันที่ 01 มิถุนายน 2560 13.09 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 01 มิถุนายน 2560 11.07 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม