ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่เปา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.47 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 11.10 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัคร บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 09.51 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ป
(วันที่ 27 กันยายน 2562 14.27 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศเจตจำนงสุจริต(ไทย)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.11 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.57 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ห้องเดียว ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.47 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
รับมอบอุปกรณ์จากอำเภอโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 22.15 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
10
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 22.08 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
11
ปลูกป่า
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.36 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
12
รณรงค์ต้านยาเสพติดและป้องกันลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.22 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
13
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.16 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
14
ไหว้ครู
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.00 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
15
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.55 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ลงนามถวายพระพร
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.30 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
17
หน้าโรงเรียนปลอดภัยไว้ใจพี่สภา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.24 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.17 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
เดินรณรงค์เลือกตั้ง
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 00.27 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
NT
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 23.15 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
โครงการ fix it center
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 23.03 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
22
ตรวจสอบระบบการเงิน
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 22.18 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
23
อบรม
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 21.59 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
24
เลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.34 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.13 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.07 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
27
“สวัสดีปีใหม่ม้ง 2562”
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 16.52 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
28
กีฬาศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 15 มกราคม 2562 15.21 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
29
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.36 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
30
ตรวจนับนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.30 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.05 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 18.15 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
33
กีฬาสี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 09.28 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
34
ประเมินข้าราชการครู
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.42 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.36 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
กิจกรรมอบรม ”หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.23 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 27 กันยายน 2561 08.49 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 22.58 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
39
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 12.27 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
40
ถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 12.21 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
41
ร่วมรณรค์การปฏิบัติตามกฎจราจร
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 10.10 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 09.42 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
การนิเทศ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 18.50 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.44 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
45
เยี่ยมบ้าน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.41 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
46
รับการนิเทศติดตาม
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.38 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
47
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.35 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
48
ร่วมลงนาม MOU
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.29 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
49
บูรณาการโครงการสะเต็มศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.20 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
50
วันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.10 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
51
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.05 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
52
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 08.18 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เปิดรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาเอกทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
(วันที่ 10 เมษายน 2561 10.22 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 09.58 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ทำหน้าที่ครูผู
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 12.22 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีความประสงค์จะรับ
(วันที่ 11 เมษายน 2560 15.21 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์