ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 15.22 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอประชาสัมพันธ์การงดใช้สถานที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.08 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
3
ออกเยี่ยมบ้าน และสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล DLTV. ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.07 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
4
นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย และนางอรวรรณ สมุทรารินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพญาเม็งราย พร้
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.03 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 14.14 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่เปา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.47 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
7
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 11.10 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัคร บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 09.51 น./อ่าน 355)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ป
(วันที่ 27 กันยายน 2562 14.27 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศเจตจำนงสุจริต(ไทย)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.11 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.57 น./อ่าน 311)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
ก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ห้องเดียว ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.47 น./อ่าน 65)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
รับมอบอุปกรณ์จากอำเภอโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 22.15 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
15
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 22.08 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
16
ปลูกป่า
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.36 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
17
รณรงค์ต้านยาเสพติดและป้องกันลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.22 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
18
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.16 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
19
ไหว้ครู
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.00 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
20
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.55 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ลงนามถวายพระพร
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.30 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
22
หน้าโรงเรียนปลอดภัยไว้ใจพี่สภา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.24 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
23
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.17 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 30 มีนาคม 2562 11.23 น./อ่าน 10)
25
เดินรณรงค์เลือกตั้ง
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 00.27 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 23.35 น./อ่าน 29)
27
NT
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 23.15 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
โครงการ fix it center
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 23.03 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
29
"มหกรรมแสดงผลงาน"
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 22.42 น./อ่าน 32)
30
ตรวจสอบระบบการเงิน
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 22.18 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
31
อบรม
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 21.59 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
32
เลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.13 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.07 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
35
16 มกราคม น้อมรำลึกพระคุณครู
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.01 น./อ่าน 44)
36
“สวัสดีปีใหม่ม้ง 2562”
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 16.52 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
37
กีฬาศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 15 มกราคม 2562 15.21 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
38
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.36 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
39
ตรวจนับนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.30 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.05 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
41
พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 18.15 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
42
กีฬาสี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 09.28 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
43
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.54 น./อ่าน 172)
44
ประเมินข้าราชการครู
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.42 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.36 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
กิจกรรมอบรม ”หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.23 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
47
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 27 กันยายน 2561 08.54 น./อ่าน 58)
48
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 27 กันยายน 2561 08.49 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 22.58 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
50
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 12.27 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
51
ถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 12.21 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมวันสุทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 10.23 น./อ่าน 54)
53
ร่วมรณรค์การปฏิบัติตามกฎจราจร
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 10.10 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 09.42 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
การนิเทศ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 18.50 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
56
รณรงค์ป้องกันการพนันฟุตบอล
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 15.22 น./อ่าน 116)
57
กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.44 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
58
เยี่ยมบ้าน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.41 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
59
รับการนิเทศติดตาม
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.38 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
60
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.35 น./อ่าน 745)
ข่าวกิจกรรม
61
ร่วมลงนาม MOU
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.29 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
62
บูรณาการโครงการสะเต็มศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.20 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
63
วันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.10 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
64
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.05 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
65
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 08.18 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เปิดรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาเอกทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
(วันที่ 10 เมษายน 2561 10.22 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 09.58 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ทำหน้าที่ครูผู
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 12.22 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีความประสงค์จะรับ
(วันที่ 11 เมษายน 2560 15.21 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย การรับสมัครครูคอมพิวเตอร์
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.16 น./อ่าน 109)