ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 14.14 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่เปา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.47 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 11.10 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัคร บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 09.51 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ป
(วันที่ 27 กันยายน 2562 14.27 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศเจตจำนงสุจริต(ไทย)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.11 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.57 น./อ่าน 132)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ห้องเดียว ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.47 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
รับมอบอุปกรณ์จากอำเภอโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 22.15 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
11
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 22.08 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
12
ปลูกป่า
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.36 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
13
รณรงค์ต้านยาเสพติดและป้องกันลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.22 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
14
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.16 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
15
ไหว้ครู
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.00 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
16
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.55 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ลงนามถวายพระพร
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.30 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
18
หน้าโรงเรียนปลอดภัยไว้ใจพี่สภา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.24 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 21.17 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
เดินรณรงค์เลือกตั้ง
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 00.27 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
NT
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 23.15 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
โครงการ fix it center
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 23.03 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
23
ตรวจสอบระบบการเงิน
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 22.18 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรม
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 21.59 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
25
เลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.34 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.13 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 17.07 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
28
“สวัสดีปีใหม่ม้ง 2562”
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 16.52 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
29
กีฬาศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 15 มกราคม 2562 15.21 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
30
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.36 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
31
ตรวจนับนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.30 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 21.05 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
33
พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 18.15 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
34
กีฬาสี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 09.28 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
35
ประเมินข้าราชการครู
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.42 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.36 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
กิจกรรมอบรม ”หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.23 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 27 กันยายน 2561 08.49 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 22.58 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
40
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 12.27 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
41
ถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 12.21 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
42
ร่วมรณรค์การปฏิบัติตามกฎจราจร
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 10.10 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 09.42 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
การนิเทศ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 18.50 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.44 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
46
เยี่ยมบ้าน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.41 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
47
รับการนิเทศติดตาม
(วันที่ 24 มิถุนายน 2561 13.38 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
48
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.35 น./อ่าน 533)
ข่าวกิจกรรม
49
ร่วมลงนาม MOU
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.29 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
50
บูรณาการโครงการสะเต็มศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.20 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
51
วันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.10 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
52
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2561 15.05 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
53
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 08.18 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เปิดรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาเอกทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
(วันที่ 10 เมษายน 2561 10.22 น./อ่าน 189)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 09.58 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ทำหน้าที่ครูผู
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 12.22 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีความประสงค์จะรับ
(วันที่ 11 เมษายน 2560 15.21 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์