ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกระแล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านกระแล ร่วมรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 15.39 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.22 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
3
สรุปการประเมินความพึงพอใจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 13.01 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แบบประเมินความพึงพอใจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 12.27 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
โครงการวัยเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 14.09 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
6
การป้องกันตนและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา (COVID-19)
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.21 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
7
ชุมชนพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 20.28 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมพื้นบ้าน (ผ้าปักม้ง)
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 20.19 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 20.15 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 20.03 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการการพัฒนาทักษะ EF (executive functions)
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 19.57 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการสืบสานงานศิลป์
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 19.46 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.08 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่เปา ปีการศึกษา
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 09.24 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ25
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 15.47 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ25
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 15.44 น./อ่าน 12)
17
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการอบรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีการศึกษา2562
(วันที่ 29 กันยายน 2562 13.06 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 17.49 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 19.33 น./อ่าน 7072)
วีดีทัศน์จาก Youtube
21
กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ ปี 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 18.21 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปี 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.39 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 07.36 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 13.24 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนบ้านกระแลรับมอบอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา จากคุณศุจิรัตน ตันศิริ พร้อมคณะ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 12.40 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
27
ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.01 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
28
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
29
บุคลากรโรงเรียนบ้านกระแลร่วมงานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.53 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.48 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
31
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.44 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนบ้านกระแล จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 12.29 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
33
ทำบุญอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 16.58 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
34
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 07.05 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 07.00 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 07.55 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 07.53 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2561 12.04 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2561 11.54 น./อ่าน 77)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
เว็บไซต์ครูอภิชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 10.11 น./อ่าน 114)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
41
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.29 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
42
วันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 19.57 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
43
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 12.14 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
44
ชนะเลิศกีฬาเปตองชาย 12 ปี
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.59 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
45
ประชุมกองลูกเสือสำรองและยุวกาชาด
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.54 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมค่ายวิชาการ
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.32 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
47
ค่ายภาษาอังกฤษ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 21.10 น./อ่าน 47)