ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านกระแล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ25
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 15.47 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการอบรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีการศึกษา2562
(วันที่ 29 กันยายน 2562 13.06 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
4
ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนบ้านกระแล
(วันที่ 08 กันยายน 2562 22.31 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 17.49 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 19.33 น./อ่าน 1974)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ ปี 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 18.21 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปี 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.39 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.34 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 07.36 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 13.24 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านกระแลรับมอบอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา จากคุณศุจิรัตน ตันศิริ พร้อมคณะ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 12.40 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
13
ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.01 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
15
บุคลากรโรงเรียนบ้านกระแลร่วมงานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.53 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.48 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.44 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านกระแล จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 12.29 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
19
ทำบุญอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 16.58 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
20
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 07.05 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 07.00 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 07.55 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 07.53 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2561 12.04 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2561 11.54 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
เว็บไซต์ครูอภิชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 10.11 น./อ่าน 76)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.29 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
28
วันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 19.57 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
29
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 12.14 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
30
ชนะเลิศกีฬาเปตองชาย 12 ปี
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.59 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
31
ประชุมกองลูกเสือสำรองและยุวกาชาด
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.54 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมค่ายวิชาการ
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.32 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม