ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านกระแล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่เปา ปีการศึกษา
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 09.24 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ25
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 15.47 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการอบรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีการศึกษา2562
(วันที่ 29 กันยายน 2562 13.06 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนบ้านกระแล
(วันที่ 08 กันยายน 2562 22.31 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 17.49 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 19.33 น./อ่าน 4483)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ ปี 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 18.21 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปี 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.39 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 18.34 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 07.36 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 13.24 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านกระแลรับมอบอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา จากคุณศุจิรัตน ตันศิริ พร้อมคณะ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 12.40 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
14
ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.01 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
15
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
16
บุคลากรโรงเรียนบ้านกระแลร่วมงานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.53 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.48 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.44 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนบ้านกระแล จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 12.29 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
20
ทำบุญอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 16.58 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
21
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 07.05 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 07.00 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 07.55 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 07.53 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2561 12.04 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2561 11.54 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
เว็บไซต์ครูอภิชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 10.11 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
28
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.29 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
29
วันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 19.57 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
30
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 12.14 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
31
ชนะเลิศกีฬาเปตองชาย 12 ปี
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.59 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
32
ประชุมกองลูกเสือสำรองและยุวกาชาด
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.54 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมค่ายวิชาการ
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 10.32 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม