ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบ่อแสง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมอบรมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 12.57 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 12.46 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
3
รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ครั้งที่ 10
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 12.36 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม