ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 11.13 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
2
ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 11.00 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
3
ศน.เขตพื้นที่เข้ามานิเทศ กำกับติดตาม
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 04.21 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 03.50 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
5
ทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 03.38 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
6
ประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 01 มิถุนายน 2560 14.39 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
7
พัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 20.26 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 20.24 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
9
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลช่วนกันเทพื้น
(วันที่ 07 เมษายน 2560 10.53 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม