ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 06 เมษายน 2563 13.38 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
บริษัทสินธานี มอบทุนสนับสนุนปรับปรุงห้องน้ำ รร.บ้านใหม่สุขสันต์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 18.23 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 14.04 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รร.บ้านใหม่สุขสันต์รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 20 ตุลาคม 2562 20.13 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รร.บ้านใหม่สุขสันต์รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 11.17 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
รร.บ้านใหม่สุขสันต์รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 11.10 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ รับสมัครบุคลากรธุรการ วันที่ ๑๔-๒๐ ตค. ๒๕๖๒ โทร 086-1840447 , 089-9555542
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 20.31 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์เป็นตัวแทน โรงเรียนไปรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 15.54 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจั
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 15.03 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจั
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 10.43 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
กิจกรรมเปิดป้ายโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 11.00 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
คณะครูโรงเรียน่บ้านใหม่สุขสันต์ไปศึกษาดูงานที่ โครงการ ชั่งหัวมัน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 10.33 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 10.28 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์พัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 09.56 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
15
๒๖/๖/๖๒ ผอ. คณะครู และนักเรียน รร.บ้านใหม่สุขสันต์ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 13.11 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 13.06 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม