ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 21.43 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.38 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
3
facebook โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.04 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
4
facebook โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.01 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 15.32 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมอบรมคุณธรรมสุดสัปดาห์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.42 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 10.43 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมกีฬาสี "มิตรภาพเกมส์61"
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 14.47 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
10
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 10.56 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One School One Search and Rescue Team : OSOS)
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 10.51 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 08.54 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 08.49 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
14
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 20.55 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
15
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 22.07 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
16
ค่ายวิชาการปฐมวัย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 22.06 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สิงหาคม 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 22.04 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 21.58 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
19
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนในเขตบริการ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 09.09 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 09.07 น./อ่าน 421)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการจัดทำ ID PLAN
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 09.03 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
22
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 20.05 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
23
ปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 26 มีนาคม 2561 09.32 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
24
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 10.37 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
25
การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 10.31 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
26
การประเมินโครงการห้องเรียนสีขาว
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 11.42 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
27
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 18.29 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
28
การอบรมกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09.41 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 14.56 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 14.39 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
(วันที่ 13 มกราคม 2561 09.46 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม
32
ขอขอบคุณ
(วันที่ 10 มกราคม 2561 20.30 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพตำบลไม้ยา ประจำปี 2561
(วันที่ 09 มกราคม 2561 11.14 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
34
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
(วันที่ 04 มกราคม 2561 20.13 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
35
คณะครูโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 รับชมการประชุมทางไกลผ่าน OBEC TV
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 09.30 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การทำหมวก)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 07.21 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การทำพวงหรีด)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 07.17 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การทำขนม)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 06.38 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การจักสานไม้ไผ่)
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 06.53 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การทำกระถางจากยางรถยนต์)
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 06.46 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 02.41 น./อ่าน 527)
ข่าวกิจกรรม
42
ฝึกซ้อมขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 06.28 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 02.19 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม