ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านม่วงยาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงสร้าง
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 06.36 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 06.35 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 06.34 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แผนยุทธศาสตร์
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 06.20 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 06.16 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 06.07 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
8
“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 15.00 น./อ่าน 1326)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
กิจกรรมสุนทรภู่โรงเรียนบ้านม่วงยาย
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 05.00 น./อ่าน 794)
ข่าวกิจกรรม
10
ประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านม่วงยาย
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 09.27 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมชุมนุมคหกรรมวันนี้
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 15.15 น./อ่าน 831)
ข่าวกิจกรรม
12
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 06.12 น./อ่าน 1635)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมBrain Gym
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 13.59 น./อ่าน 1508)
ข่าวกิจกรรม
14
สื่อ eDLTV โรงเรียนบ้านม่วงยาย
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 09.44 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
15
ห้องสมุดดิจิตอล
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 09.39 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมปฏิบัติการเว็บไซต์โรงเรียน
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 06.19 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
17
การประชุมจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 14.54 น./อ่าน 480)
ข่าวประชาสัมพันธ์