ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2/2561
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 14.18 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนกันยายน 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.38 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
3
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนสิงหาคม 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.22 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
4
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนกรกฎาคม 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.15 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
5
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือน มิถุนายน 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.47 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
6
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือน พฤษภาคม 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.41 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
7
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนเมษายน 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.34 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 06 สิงหาคม 2561 12.33 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือประจำปี 2561
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 15.55 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 18.34 น./อ่าน 189)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 11.24 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียนด้านการบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษาแบบActive Learning
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 11.17 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 มิถุนายน 2561 10.24 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
14
ผลการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย
(วันที่ 16 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 798)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนมีนาคม 2561
(วันที่ 02 เมษายน 2561 11.46 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
16
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษานพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปี่6 (O-NET)
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 18.36 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ขอแสดงความยินดีกับผอ.กมลศักดิ์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และคุณครูทวีพงษ์ ยศพิมสาร
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 16.59 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนกุมภาพันธ์ 2561
(วันที่ 04 มีนาคม 2561 15.12 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
19
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนมกราคม 2561
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 13.19 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
20
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนธันวาคม 2560
(วันที่ 08 มกราคม 2561 15.39 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
21
โครงการเด็กดอยกินดีจัดโดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 09.33 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
22
โครงงานอันเนื่องมาจากสารานุกรมไทย
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 07.40 น./อ่าน 511)
ข่าวกิจกรรม
23
การเข้าร่วมประกวดโครงงานจัดการขยะในโรงเรียน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 07.19 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
24
เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา ระดับชาติ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 07.04 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
25
รวมภาพการร่วมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นประจำเดือนฟฤศจิกายน 2560
(วันที่ 10 ธันวาคม 2560 12.48 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
26
งานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 15.12 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
27
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เดือนสิงหาคม 2560
(วันที่ 12 กันยายน 2560 05.58 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
28
นักเรียนโรงเรียนอนุุบาลเวียงแก่น สร้างเครืองมือช่วยคนมือพิการและเครื่องมือดักแมลงเป็นอาหารปลา ส่งประ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 18.39 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 17.45 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
30
พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 14.14 น./อ่าน 576)
ข่าวกิจกรรม
31
พิธีไหว้ครูประจำปี 2560
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 14.03 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
32
รับสมัครครูสอนภาษาจีน
(วันที่ 30 มีนาคม 2560 00.50 น./อ่าน 1498)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 21.45 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 17.02 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560 10.36 น./อ่าน 405)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 15 มกราคม 2560 15.10 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
37
ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ผู้บริหารและคณะครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 ธันวาคม 2559 00.38 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
38
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ณ จังหวัดลำปาง
(วันที่ 17 ธันวาคม 2559 00.21 น./อ่าน 243)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 11.48 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
40
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ครั้งที่ 66
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 16.35 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 16.11 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
42
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 22 กันยายน 2559 11.23 น./อ่าน 313)
ข่าวกิจกรรม
43
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นจัดกิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 22 กันยายน 2559 11.03 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 23.16 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานจากสารานุกรมไทยฯ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 22.42 น./อ่าน 1388)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์ เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทานปี 2558
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 22.30 น./อ่าน 229)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 23.02 น./อ่าน 677)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
การตรวจคัดกรอง โรคมือ เท้า ปาก
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 22.33 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
49
งานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 22.17 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนอนุบาลลเวียงแก่นร่วมกับจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2559
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 21.25 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
51
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นร่วมกับจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 21.09 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
52
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 00.04 น./อ่าน 413)
ข่าวกิจกรรม
53
นักเรียนทีมเปตอง จากโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เข้าร่วมการแข่งขัน เปตองการกุศล "ท่าเรือ โอเพ่น" ครั้งที
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2559 21.54 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
54
ด.ญ.ณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2559 21.32 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
55
เด็กหญิงณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2558 22.05 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
56
งานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน นานาชาติ IEYI2015
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 16.50 น./อ่าน 419)
ข่าวกิจกรรม
57
คุณครูทวีพงษ์ ยศพิมสาร รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 19.42 น./อ่าน 535)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ปี 2558
(วันที่ 29 สิงหาคม 2558 12.23 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
59
การจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 10.40 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 08.24 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 15.25 น./อ่าน 371)
ข่าวกิจกรรม
62
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 14.57 น./อ่าน 353)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรม BBL ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ในขั้นตอนของกุญแจดอกที่ 1
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 12.57 น./อ่าน 467)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรม BBL ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ในขั้นตอนของกุญแจดอกที่ 2
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 12.48 น./อ่าน 833)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 16.38 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
66
ร.ร.อนุบาลเวียงแก่นผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันเปตองการกุศล“ท่าเรือโอเพ่น”ครั้งที่28
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2558 07.59 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
67
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.อนุบาลเวียงแก่น ที่ได้รับคัดเลือก ไปแข่งขันในงาน IEYI2015
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2558 07.07 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม