ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยลึก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 11.47 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
2
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 13.35 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
การลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน กรณีการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 07.49 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
4
ร่วมงานฉลองช่อฟ้าและหลังคาวัดห้วยลึก
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 14.29 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
5
Pre-NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มกราคม 2563 06.50 น./อ่าน 547)
ข่าวกิจกรรม
6
สำนักงานเขตพื้นที่ฯตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนการทดสอบระดับชาติ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 27 มกราคม 2563 07.10 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
7
รักวินัย รู้หน้าที่ เป็นพลเมืองดี รักษาชาติไทย ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 27 มกราคม 2563 06.50 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
8
จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 27 มกราคม 2563 06.31 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
9
ผลการประกวดสื่อนวตักรรม วันครู 2563 อำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 17 มกราคม 2563 15.49 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
10
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 13 มกราคม 2563 22.31 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
11
ห้วยลึกจัดชุดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลม่วงยาย
(วันที่ 12 มกราคม 2563 13.39 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ชนะเลิศการแข่งขันเปตองนักเรียนกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว
(วันที่ 07 มกราคม 2563 11.16 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
13
ห้วยลึกคว้า 7 เหรียญทอง กีฬานักเรียนมัธยมขยายโอกาส เวียงแก่นเกมส์ 2562
(วันที่ 15 ธันวาคม 2562 14.49 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
14
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา SWOT Analysis
(วันที่ 09 ธันวาคม 2562 13.39 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 06 ธันวาคม 2562 20.54 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
16
ผาไดเกมส์ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สมัครสมาน สามัคคี ปกศ.2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 05.56 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
17
วันมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดี โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 20.48 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีมอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ฯ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 07.34 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
19
วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน Astronomy Day in School โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 21.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
20
ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 2/2562 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 14.54 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
21
การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียน ปกศ.2562
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 17.02 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
22
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 14.15 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
23
ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ลุงดิเรก เตรียมทนะ
(วันที่ 29 กันยายน 2562 20.07 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
24
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562
(วันที่ 29 กันยายน 2562 16.02 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
25
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 10.08 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
26
กีฬาครูอำเภอเวียงแก่น 2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 06.23 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
27
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 22.22 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
28
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยลึกคนใหม่
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 22.38 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
29
บูรณาการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่๑๐และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 08.47 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
30
อบรม การคัดแยกขยะ ของโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 14.53 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
31
การนิเทศชั้นเรียนและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 17.01 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 16.46 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
33
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 09.19 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
34
มอบของขวัญ เสื้อผ้า ค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน จากคณะธรรม จ.นครราชสีมา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 06.44 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
35
ทาสีและปรับปรุงสนาม BBL โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 06.21 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมสำคัญในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 14.51 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
37
รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.เชียงราย 4
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 16.08 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
38
การแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทย พ.ศ.๒๕๖๒ Area cluster อ.เวียงแก่น
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 05.36 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
39
การนิเทศโรงเรียน จาก รองฯ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และคณะศึกษานิเทศก์
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 06.01 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
40
วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 08.13 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 07.58 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
42
เป็นกำลังใจให้คุณครูศุภพิชฐ์ กันตา ในการรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 07.28 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
43
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษาใหม่ 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 22.09 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
44
รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและนักการภารโรงอาวุโส
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 20.47 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
45
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปกศ.2562 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 20.36 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมConference 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้และข้อราชการสำคัญ สพฐ. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 06.19 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
47
การเสวนาและติดตามผลการวิจัยผลกระทบจากแม่น้ำโขง
(วันที่ 24 เมษายน 2562 16.24 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
48
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 15 เมษายน 2562 08.18 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
49
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดเชียงราย ชั้นป.1-3 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 15 เมษายน 2562 08.01 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
50
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 14 เมษายน 2562 20.32 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
51
การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 เมษายน 2562 20.22 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
52
เดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
(วันที่ 14 เมษายน 2562 20.05 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
53
อบรมภัยพิบัติและซักซ้อมแผนภัยพิบัติในโรงเรียน ปภ.จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 12.25 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
54
เดินทางไกล ลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยลึก ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 11.13 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
55
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 10.05 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
56
ทำบุญ ตักบาตร ทำความสะอาด วันมาฆบูชา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 13.25 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
57
การสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ปกศ.2561
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 12.58 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
58
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบรองเท้าให้น้องตามโครงการปันรัก พิทักษ์เท้าน้อง
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 14.25 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
59
วันครู อำเภอเวียงแก่น พ.ศ.2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 20.50 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
60
งานวันเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 11 มกราคม 2562 13.55 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
61
ทุ่งคำเกมส์ 2018 กีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลหล่ายงาว - ม่วงยาย
(วันที่ 02 มกราคม 2562 15.07 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
62
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 11.18 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
63
การตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 12.19 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
64
ส่งคุณครูศราวุธ กันติ๊บ กับโรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ชร 4
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 07.51 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
65
กีฬาสีสัมพันธ์ ผาไดเกม 2018
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 16.44 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
66
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ สปช.105/58(ข)ต้านแผ่นดินไหว
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 09.47 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
67
งานกฐินวัดห้วยลึก ปี 2561
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 15.54 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
68
เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับตำแหน่งใหม่
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 15.42 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
69
การประเมินและทดสอบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 กันยายน 2561 10.02 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
70
ตานสลากวัดห้วยลึก
(วันที่ 24 กันยายน 2561 16.34 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
71
วิชาชีพสร้างฝันเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 24 กันยายน 2561 15.43 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2561 13.24 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
73
ความก้าวหน้าของการสร้างเขื่อนปากแบงและผลกระทบที่มีต่อชาวบ้านบ้านห้วยลึก
(วันที่ 13 กันยายน 2561 11.31 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
74
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 05 กันยายน 2561 14.20 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
75
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 อำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 03 กันยายน 2561 10.39 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม
76
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 22 สิงหาคม 2561 14.29 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 21 สิงหาคม 2561 13.06 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
78
วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 08.04 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
79
พิธีหล่อเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 15.49 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
80
อบรมโครงการโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 11.30 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
81
ตรวจความปลอดภัยของอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 10.39 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
82
ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 10.25 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
83
ตรวจและประเมินสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 10.17 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
84
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 08.06 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
85
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 08.02 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
86
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 18.30 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
87
เดินรณรงค์วันงดสูบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 18.26 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
88
ทำบุญปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 18.23 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
89
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 18.19 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
90
รดน้ำดำหัวตามประเพณีไทย
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 18.15 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
91
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 16.08 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
92
ผ้าป่าศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 15 เมษายน 2561 08.09 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
93
โครงการเยาวชนทางสายใหม่
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 16.52 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
94
ปัจฉิมนิเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 16.21 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
95
การวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านห้วยลึก ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 09.29 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
96
โรงเรียนบ้านห้วยลึกประเมินโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560 ระดับเพชร
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 06.03 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 06.54 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 11.27 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 21.35 น./อ่าน 742)
ข่าวกิจกรรม
100
โรงพยาบาลเวียงแก่นออกหน่วยทันตกรรม บริการนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 06.50 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
101
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2561
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 13.34 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
102
โครงการอุ้ยสอนหลาน หลานสอนอุ้ย
(วันที่ 31 มกราคม 2561 06.37 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
103
ประชุมชี้แจงการกำหนดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2560
(วันที่ 26 มกราคม 2561 11.32 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
104
วันครู อำเภอเวียงแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 19 มกราคม 2561 11.14 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
105
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก เทศบาลตำบลม่วงยาย
(วันที่ 15 มกราคม 2561 17.25 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
(วันที่ 12 มกราคม 2561 16.15 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
107
กิจกรรมแลกของขวัญ มอบอุปกรณ์กีฬาและมอบรางวัลนักกีฬา
(วันที่ 06 มกราคม 2561 16.12 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
108
หลู้เกมส์ กีฬาศูนย์เครือข่ายฯตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว
(วันที่ 01 มกราคม 2561 20.51 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
109
ธกส.มอบผ้าห่มให้นักเรียน และทาสีรั้วโรงเรียน ตามโครงการ ธกส.อาสาเพื่อสังคม
(วันที่ 16 ธันวาคม 2560 05.03 น./อ่าน 568)
ข่าวกิจกรรม
110
ร่วมกิจกรรม ก้าวคนละก้าว อำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 02.53 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
111
กีฬาสี ประจำปี 2560
(วันที่ 11 ธันวาคม 2560 11.12 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
112
ถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 14.52 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
113
ทัศนศึกษาฟาร์มจระเข้โภคธารา โรงภาพยนตร์และวัดร่องขุ่น
(วันที่ 05 ตุลาคม 2560 02.58 น./อ่าน 547)
ข่าวกิจกรรม
114
การวัดและประเมินการศึกษาผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 กันยายน 2560 10.42 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
115
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 29 กันยายน 2560 10.16 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
116
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างบ้านพักครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 17 กันยายน 2560 14.30 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
117
งานบุญข้าวสาก(สลากภัตร) เดือนสิบ วัดห้วยลึก
(วันที่ 05 กันยายน 2560 06.19 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
118
ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 05 กันยายน 2560 04.18 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
119
โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 10.05 น./อ่าน 361)
ข่าวกิจกรรม
120
วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 10 สิงหาคม 2560 08.00 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
121
ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 04.19 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
122
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด โรงเรียนบ้านห้วยลึก ปี 2560
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 05.27 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
123
วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 05.08 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
124
ทัศนศึกษาตามโครงการครูแดร์ (D.A.R.E.) สถานนีตำรวจภูธรเวียงแก่น
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 15.09 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
125
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2560 05.47 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
126
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 01.55 น./อ่าน 2059)
ข่าวกิจกรรม
127
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำลาย พาหะโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 08.09 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
128
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 11.35 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
129
รณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 06.25 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
130
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 21.15 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
131
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 23 มีนาคม 2560 10.32 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
132
กอ.รมน. ภาค 3 จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 08.33 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
133
นักเรียนชั้นป.1-3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 07.52 น./อ่าน 400)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมเดินทางไกลกองลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 18.02 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
135
งานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูคัมภีร์วรคุณ (ทองคูณ คุณวโร) เจ้าอาวาสวัดห้วยลึก
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 14.41 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
136
บ้านสีสันความรู้ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
(วันที่ 24 มกราคม 2560 21.02 น./อ่าน 665)
ข่าวกิจกรรม
137
วันครู อำเภอเวียงแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 มกราคม 2560 21.55 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
138
บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด มอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก กว่า 300 ตัว
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.37 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
139
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
(วันที่ 14 มกราคม 2560 07.06 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 28 ธันวาคม 2559 18.00 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
141
พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสารพร้อมอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 28 ธันวาคม 2559 17.45 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
142
กีฬากลุ่มเครือข่ายตำบลหล่ายงาว-ม่วงยาย 2559 “แจมป๋องเกมส์”
(วันที่ 28 ธันวาคม 2559 16.43 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
143
โรงพยาบาลเวียงแก่นออกหน่วยทันตกรรม บริการแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 19.06 น./อ่าน 676)
ข่าวกิจกรรม
144
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ผาไดเกมส์ 2559
(วันที่ 20 ธันวาคม 2559 14.10 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
145
โครงการแบ่งปันน้ำใจ ทำความดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยรักกัน
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 19.24 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
146
25 พฤศจิกายน ถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 11.48 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
147
“รวมพลังแห่งความภักดี” โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 20.42 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
148
โรงเรียนบ้านห้วยลึกแสดงความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 09.04 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
149
กฐินอำเภอเวียงแก่น พ.ศ.2559
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559 12.44 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
150
ต้อนรับคุณครูใหม่ ตามโครงการครูคืนถิ่น 2559
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559 10.59 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
151
กศน.เวียงแก่น ศีกษาเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 21 กันยายน 2559 07.31 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
152
โรงพยาบาลเวียงแก่นจัดอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ แก่นักเรียนในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 กันยายน 2559 10.27 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
153
ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีของชาวลาวบ้านห้วยลึก จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 18 กันยายน 2559 20.48 น./อ่าน 888)
ข่าวกิจกรรม
154
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด โรงเรียนบ้านห้วยลึก ประจำปี 2558
(วันที่ 15 กันยายน 2559 11.08 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
155
ยินดีต้อนรับคุณครูแคทรียา จันต๊ะคาด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 11 กันยายน 2559 12.48 น./อ่าน 657)
ข่าวกิจกรรม
156
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.29 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
157
ปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 12.26 น./อ่าน 382)
ข่าวกิจกรรม
158
โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4 เชิญชวนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 21.12 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
159
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 09.15 น./อ่าน 507)
ข่าวกิจกรรม
160
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 13.03 น./อ่าน 778)
ข่าวกิจกรรม
161
1 กรกฏาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2559 20.47 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด2559 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 10.57 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
163
ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 13.33 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
164
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 18.40 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
165
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 10.58 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
166
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 / 2559 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 16.21 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
167
รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 30 เมษายน 2559 17.17 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
168
พายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 07 เมษายน 2559 11.25 น./อ่าน 1097)
ข่าวกิจกรรม
169
ยินดีกับความสำเร็จ บัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยลึก จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 26 มีนาคม 2559 20.14 น./อ่าน 415)
ข่าวกิจกรรม
170
ตรวจราชการโรงเรียนบ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
(วันที่ 25 มีนาคม 2559 12.45 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
171
เลือกประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลึก จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 19 มีนาคม 2559 14.35 น./อ่าน 384)
ข่าวกิจกรรม
172
โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รับการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 19 มีนาคม 2559 12.11 น./อ่าน 874)
ข่าวกิจกรรม
173
ร่วมงานบุญผะเหวด วัดห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
(วันที่ 04 มีนาคม 2559 16.39 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
174
มอบเสื้ออุ่นไอรัก จากบริษัทเอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรด
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 08.29 น./อ่าน 574)
ข่าวกิจกรรม
175
กิจกรรมเดินทางไกล กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านห้วยลึก ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 20.19 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
176
ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 20.15 น./อ่าน 1425)
ข่าวกิจกรรม
177
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกับเทศบาลตำบลม่วงยาย
(วันที่ 11 มกราคม 2559 17.01 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
178
วันเด็กแห่งชาติ 2558 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 11 มกราคม 2559 10.08 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
179
กีฬาศูนย์เครืข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย - หล่ายงาว ห้วยลึกเกมส์'58
(วันที่ 06 มกราคม 2559 13.23 น./อ่าน 371)
ข่าวกิจกรรม
180
ห้วยลึกเกมส์ 58 กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 06 มกราคม 2559 13.17 น./อ่าน 640)
ข่าวกิจกรรม
181
หน่วยแพทย์อาสา ออกตรวจรักษานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 06 มกราคม 2559 13.15 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
182
การท่าเรือแห่งประเทศไทยมอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก 2558
(วันที่ 06 มกราคม 2559 09.24 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
183
โรงเรียนบ้านห้วยลึก เชิญเที่ยวงานกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว
(วันที่ 19 ธันวาคม 2558 12.32 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
184
ตารางการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา อ.เวียงแก่น
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 11.09 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
185
เชิญเที่ยวงานกีฬานักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 10.58 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
186
โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 10.23 น./อ่าน 432)
ข่าวกิจกรรม
187
ถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2558
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 14.19 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
188
แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 09.01 น./อ่าน 1875)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
189
งานกีฬาสี โรงเรียนบ้านห้วยลึก
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 08.40 น./อ่าน 422)
ข่าวกิจกรรม