ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 11.03 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดของศูนย์เครือข่ายหล่ายงาว
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 10.54 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.43 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.39 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
6
การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลหล่ายงาว-ตำบลม่วงยาย ประจำปี 2561
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.31 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมทอดกฐิน ณ.วัดดอยผาคำ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.24 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.59 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 14.57 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.30 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำทัศนศึกษา ณ.ฟาร์มจระเข้โภคธารา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2561 14.33 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
12
วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.30 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
13
วันที่ 10 กันยายน 2561 ท่านผู้อำนวยการกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เป็นตั
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.20 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
14
วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้รับการประเมิน ตรวจเยี่ยม นิเทศ และให้กำลังใจ ผู้บริหารคณ
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.15 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
15
คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน อำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.11 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
16
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.03 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
17
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.55 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
18
คณะครูนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.53 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
19
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.50 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ต้อนรับ ท่าน ศน.สังคม ณ น่าน จาก สพป.ชร.๔
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.51 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
21
คณะครูบ้านทุ่งคำร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ อาสาสมัครจากมูลนิธิ “THE RUSTIC PATHWAYSCHILDREN’HOME”
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.48 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
22
ท่านดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้มาตรวจเยี่
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.41 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมปลูก ต้นพญาเสือโคร่ง ณ วัดเทพนิมิต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.36 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
24
ผอ.พีรพงษ์ ชมภูพิทักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้า เข้ามานิเทศ ตรวจเยี่ยม โครงการอาหา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.32 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
25
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: Internati
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.29 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.24 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.15 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
28
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.58 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมกับจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.55 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
30
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๖๑ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก สพฐ.นำโดย ดร.สุภาภรณ์ พร้อมคณ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.53 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
31
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๑ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ รับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จโครงการศึกษา เพื่อต่อ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.51 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
32
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เป็นตัวแทนนักเรียน อำเภอเวียงแก่น ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองชาย อายุไม่เกิน๑๒ปี
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.48 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.43 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
34
การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลหล่ายงาว
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 10.45 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
35
คณะครูฝ่ายแนะแนว โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.37 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
36
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยลึกโรงเรียนแกนนำ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอบายมุ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.29 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
37
กองลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนบ้านทุ่งคำจัดกิจกรรม " Walk Rally " เรียนตามฐาน
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.16 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2561 15.24 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
39
ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย - ตำบลหล่ายงาว
(วันที่ 04 มกราคม 2561 11.16 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม