ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แผ่นดินไหวและอัคคีภัย)
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.59 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
2
บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.27 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
4
การอบรมหลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ : กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 12.43 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
5
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 12.32 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
6
อนุเคราะห์บริจาคสิ่งของให้นักเรียยน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.07 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 11.03 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดของศูนย์เครือข่ายหล่ายงาว
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 10.54 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.43 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.39 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
13
การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลหล่ายงาว-ตำบลม่วงยาย ประจำปี 2561
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.31 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมทอดกฐิน ณ.วัดดอยผาคำ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.24 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.59 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 14.57 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.30 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำทัศนศึกษา ณ.ฟาร์มจระเข้โภคธารา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2561 14.33 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
19
วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.30 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
20
วันที่ 10 กันยายน 2561 ท่านผู้อำนวยการกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เป็นตั
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.20 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
21
วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้รับการประเมิน ตรวจเยี่ยม นิเทศ และให้กำลังใจ ผู้บริหารคณ
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.15 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
22
คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน อำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.11 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
23
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.03 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
24
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.55 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
25
คณะครูนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.53 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
26
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.50 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
27
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ต้อนรับ ท่าน ศน.สังคม ณ น่าน จาก สพป.ชร.๔
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.51 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
28
คณะครูบ้านทุ่งคำร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ อาสาสมัครจากมูลนิธิ “THE RUSTIC PATHWAYSCHILDREN’HOME”
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.48 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
29
ท่านดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้มาตรวจเยี่
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.41 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมปลูก ต้นพญาเสือโคร่ง ณ วัดเทพนิมิต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.36 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
31
ผอ.พีรพงษ์ ชมภูพิทักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้า เข้ามานิเทศ ตรวจเยี่ยม โครงการอาหา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.32 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
32
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: Internati
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.29 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.24 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.15 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
35
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.58 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
36
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมกับจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.55 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
37
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๖๑ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก สพฐ.นำโดย ดร.สุภาภรณ์ พร้อมคณ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.53 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
38
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๑ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ รับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จโครงการศึกษา เพื่อต่อ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.51 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
39
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เป็นตัวแทนนักเรียน อำเภอเวียงแก่น ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองชาย อายุไม่เกิน๑๒ปี
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.48 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
40
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.43 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
41
การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลหล่ายงาว
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 10.45 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
42
คณะครูฝ่ายแนะแนว โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.37 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
43
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยลึกโรงเรียนแกนนำ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอบายมุ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.29 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
44
กองลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนบ้านทุ่งคำจัดกิจกรรม " Walk Rally " เรียนตามฐาน
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.16 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2561 15.24 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
46
ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย - ตำบลหล่ายงาว
(วันที่ 04 มกราคม 2561 11.16 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม