ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปอวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาโครงการเด็กดอยกายดีติดตามโครงการและเยี่ยมชมการทำกิจกรรมการใช้จักรยานปั่น
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.56 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
2
นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้มาติดตามการจัดกิจกรรมการ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.54 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
3
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ได้ออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.50 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนปอวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.03 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.22 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
ศึกษานิเทศก์ได้เข้ามานิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.20 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
7
นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการจัดการนักเรียนพักนอนโรงเรียนปอวิทยา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.18 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนปอวิทยา ขอบคุณคุณpansylimและคุณMicky ADH จากหอการค้าสิงคโปร์-ไทย มอบหน้ากาก Face shield
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 21.04 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
9
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาจาก สพป.ชร. เขต 4 ได้ออกติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 20.55 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
10
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางเกี่ยวกับมาตรการและวิธีป้องกันcovid 19
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 12.22 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
11
จักรยานปั่นน้ำเพื่อการออกกำลังกายและรดน้ำต้นไม้สวนหย่อม
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
13
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
โรงเรียนปอวิทยา ประกาศผลสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.44 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนปอวิทยารับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.42 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
โรงเรียนปอวิทยาได้รับการกำกับติดตามดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 15.48 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนปอวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 22.09 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
18
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายพบสมาชิกฯ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 22.05 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม