ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปอวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.22 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
2
ศึกษานิเทศก์ได้เข้ามานิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.20 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
3
นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการจัดการนักเรียนพักนอนโรงเรียนปอวิทยา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.18 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนปอวิทยา ขอบคุณคุณpansylimและคุณMicky ADH จากหอการค้าสิงคโปร์-ไทย มอบหน้ากาก Face shield
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 21.04 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาจาก สพป.ชร. เขต 4 ได้ออกติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 20.55 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
6
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางเกี่ยวกับมาตรการและวิธีป้องกันcovid 19
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 12.22 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
7
จักรยานปั่นน้ำเพื่อการออกกำลังกายและรดน้ำต้นไม้สวนหย่อม
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
9
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
โรงเรียนปอวิทยา ประกาศผลสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.44 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนปอวิทยารับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.42 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนปอวิทยาได้รับการกำกับติดตามดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 15.48 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนปอวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 22.09 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
14
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายพบสมาชิกฯ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 22.05 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
15
อบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม