ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนปอวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จักรยานปั่นน้ำเพื่อการออกกำลังกายและรดน้ำต้นไม้สวนหย่อม
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
โรงเรียนปอวิทยา ประกาศผลสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.44 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนปอวิทยารับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.42 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โรงเรียนปอวิทยาได้รับการกำกับติดตามดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 15.48 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนปอวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 22.09 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
8
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายพบสมาชิกฯ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 22.05 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
9
อบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม