ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าข้าม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 14.14 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงพยาบาลเวียงแก่นให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 14.02 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านท่าข้ามได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 18.41 น./อ่าน 1080)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
(วันที่ 19 มกราคม 2560 14.24 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม