ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมคาราวานเสริมเด็กและพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย(EF)
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.55 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการอนุบาลปลอดโรค
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.49 น./อ่าน 317)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 60
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.47 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการจัดอบรมเทคนิคการประกอบอาหารและการทำขนม
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.43 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวัน ASEAN DAY
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.40 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 07.36 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 07.34 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 60
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 07.31 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษาในวัยเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 03.37 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
10
เดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 07.33 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 03.51 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 03.49 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรมแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 15.33 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
14
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2560 09.22 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมผู้ปกครอง 1/2560
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 13.59 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม