ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านผาแล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศ กำกับ และติดตาม DLTV ระยะที่ 3 และการแนะแนวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 21.52 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 18.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ. โรงเรียนบ้านผาแล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 11.47 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
พิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 11.39 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 11.26 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 11.09 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 11.05 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
8
การรับมอบชุดกีฬาจากศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.15 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
9
การร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำหมู่บ้านผาแล โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.13 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
10
การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ้านผาแล ครั้งที่ 2 สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.10 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
การรับมอบสิ่งของบริจาคจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2555 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.07 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
12
การให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11.03 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 17.12 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการปันน้ำใจด้วยรัก โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มกราคม 2563 20.46 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
15
การประกาศรายชื่อผู้สมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 24 มกราคม 2563 14.25 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีพุทธศักราช 2563
(วันที่ 16 มกราคม 2563 17.24 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
17
การรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย รอบที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 14.57 น./อ่าน 620)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 06.23 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
19
การดำเนินงานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 06.21 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
20
ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านผาแล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ปีกศ. 2562
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 06.17 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
21
การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 22.17 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งบุคลากรธุรการโรงเรียน และ ครูอัตราจ้าง รร.บ้านผาแล ปีงบ 2563
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 16.38 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
การบริจาคผ้าห่มกันหนาวเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 08.19 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมส่งกำลังใจให้น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 19.45 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
25
10 ปี การเดินทางของไออุ่น By Siam Winery โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 19.40 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
26
การรับสมัครบุคลากรธุรการโรงเรียน และ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 11.04 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านผาแล การแข่งขันกีฬาศูนย์การศึกษาตำบลปอ ปีกศ.62
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 10.42 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
28
การสอบธรรมสนามหลวง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 10.32 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
29
พิธีถวายราชสดุดี โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 10.17 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
30
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.30 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
31
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.27 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
32
การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิศุภนิมิต รุ่นใหม่ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.25 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
33
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด “Phalae Games” โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.14 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
34
โครงการปันสายธารน้ำใจเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.04 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.57 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
36
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.51 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
37
การตรวจค่าความเข้มข้นของเลือด (HCT) โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.48 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
38
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.41 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
39
ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านผาแล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปีการศึกษา
(วันที่ 31 ตุลาคม 2562 15.23 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
40
การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 10.20 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 02.44 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
42
โครงการปันน้ำใจสู่น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 02.39 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
43
โครงการปันรักให้น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 02.33 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
44
ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านผาแล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับอำเภอเวียงแก่น ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 10.06 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
45
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 29 กันยายน 2562 00.41 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
การบริจาคอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.22 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
47
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.16 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
48
การบริจาคหนังสือแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.12 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
49
การตรวจสอบ กำกับ และติดตามการป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กันยายน 2562 14.57 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
50
การบริจาคสิ่งของแก่นักเรียนในชุมชนภูเขา ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กันยายน 2562 14.40 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.03 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 07.54 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
53
การให้บริการทันตกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
การให้คำปรึกษาสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ โรงเรียนบ้านผาแล ปีกศ. 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงงานทักษะอาชีพในโครงการมูลนิธิ พชภ. โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีกศ. 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
การกำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีกศ. 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 13.28 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 13.25 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
พิธีถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 11.23 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
59
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ปีก.ศ. 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 00.08 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านผาแล ปีก.ศ. 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 00.05 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
61
การรณรงค์เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 00.00 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
62
การรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 23.56 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
63
การตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 03.17 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
64
การบริจาตสิ่งของเพื่อนักเรียนในชุมชนภูเขา กลุ่ม Help You แม่สาย โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 03.04 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.42 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
66
การเข้าร่วมกิจกรรมมนุมลูกเสือฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 11.24 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนบ้านผาแล สพป. เชียงราย เขต 4
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 08.12 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
68
การให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการพี่เลี้ยง สำหรับผู้อำนวยการใหม่ สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 08.10 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
69
การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (มีนาคม) โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 09.35 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน โรงเรียนบ้านผาแล สพป. ชร. เขต 4
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 20.18 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของโรงเรียนบ้านผาแล สพป. ขร. 4
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 07.00 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
72
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สำหรับดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 07 มีนาคม 2562 11.12 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม