ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยหาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดี โรงเรียนบ้านห้วยหาน 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 13.44 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา2562
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 14.19 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 23 กันยายน 2562 13.15 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
ทีมวิจัยชุมชม ศูนย์ศึกษาและพื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤตฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานการจัดการเ
(วันที่ 09 กันยายน 2562 14.46 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหาน พ่นหมอกควัน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 09.05 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา2560
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 13.55 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
กำกับ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.43 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
9
อบรมนักเรียนโครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.34 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีถวายสัตร์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.14 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.51 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
12
การรณรงค์เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.14 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.03 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
15
คุณแม่อรุณศรี สิงห์แก้ว..และญาติพี่น้องมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 13.42 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.31 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านห้วยหานได้รับการนิเทศจาก สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
18
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.00 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
19
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2561 19.55 น./อ่าน 422)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ61
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 14.36 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
21
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 14.08 น./อ่าน 7770)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ดาวน์โหลด Logbook Teacher สำนักงาน ก.ค.ศ.
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.56 น./อ่าน 3362)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ช่วงชั้นที่ ๑ - ช่วงชั้นที่ 3
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.44 น./อ่าน 1418)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ผู้ใหญ่ใจดีมอบหมวกไหมพรมให้นักเรียน
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 13.44 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
25
การแข่งขันทักษะวิชาการ และศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 67
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 13.02 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนบ้านห้วยหานน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
(วันที่ 13 ตุลาคม 2559 19.48 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม