ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยหาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 12.04 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) เข้าดูงานการสอนตามแนวทวิภาษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 14.28 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 14.16 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
4
คณะสงฆ์วัดครูน้อย กาฬสินทร์ และวัดท่าข้ามศรีดอนชัย เชียงของและผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 14.02 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
5
อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 14.25 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
6
คณะผู้ใหญ่ใจดีมอบของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 20 มกราคม 2563 10.27 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
7
คณะครู ร.ร.บ้านห้วยหานร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี2563
(วันที่ 20 มกราคม 2563 09.46 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านห้วยหาน ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.18 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
9
วันมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดี โรงเรียนบ้านห้วยหาน 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 13.44 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
10
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา2562
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 14.19 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
11
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 23 กันยายน 2562 13.15 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
12
ทีมวิจัยชุมชม ศูนย์ศึกษาและพื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤตฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานการจัดการเ
(วันที่ 09 กันยายน 2562 14.46 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหาน พ่นหมอกควัน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 09.05 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา2560
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 13.55 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
16
กำกับ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.43 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
17
อบรมนักเรียนโครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.34 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีถวายสัตร์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.14 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.51 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
20
การรณรงค์เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.14 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.03 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
23
คุณแม่อรุณศรี สิงห์แก้ว..และญาติพี่น้องมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหาน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 13.42 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.31 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนบ้านห้วยหานได้รับการนิเทศจาก สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
26
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.00 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
27
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2561 19.55 น./อ่าน 604)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ61
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 14.36 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
29
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 14.08 น./อ่าน 8110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ดาวน์โหลด Logbook Teacher สำนักงาน ก.ค.ศ.
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.56 น./อ่าน 4539)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ช่วงชั้นที่ ๑ - ช่วงชั้นที่ 3
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.44 น./อ่าน 1559)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ผู้ใหญ่ใจดีมอบหมวกไหมพรมให้นักเรียน
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 13.44 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
33
การแข่งขันทักษะวิชาการ และศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 67
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 13.02 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
34
โรงเรียนบ้านห้วยหานน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
(วันที่ 13 ตุลาคม 2559 19.48 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม