ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยคุ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ดูงานวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 15.18 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.51 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี
(วันที่ 02 มีนาคม 2562 15.06 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6
(วันที่ 18 มกราคม 2562 09.21 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2562 08.46 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
7
ประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2562
(วันที่ 18 มกราคม 2562 08.42 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
8
การฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 21.43 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
9
การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561 21.16 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
10
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด "ห้วยคุเกมส์"
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 14.14 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 13.47 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
12
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 11.39 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 07.41 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 18 ตุลาคม 2561 15.48 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 16.59 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
16
อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 16.27 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมรรรงค์ต่อต้านการพนันฟุตบอล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.46 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.43 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมสายสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.16 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 21.15 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 21.03 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 22.19 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
23
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 18.50 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
24
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 16.01 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
25
พิธีส่งมอบและเปิดอาคารฝึกวิชาชีพ
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 11.22 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
26
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 11.12 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม