ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยคุ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 21 มกราคม 2563 16.02 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 21 มกราคม 2563 15.21 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นอนุบาล2-3
(วันที่ 21 มกราคม 2563 15.03 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
4
ค่ายคุณธรรม
(วันที่ 21 มกราคม 2563 14.46 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการอบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 21 มกราคม 2563 14.22 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
6
ดูงานวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 15.18 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.51 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี
(วันที่ 02 มีนาคม 2562 15.06 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6
(วันที่ 18 มกราคม 2562 09.21 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2562 08.46 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
12
ประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2562
(วันที่ 18 มกราคม 2562 08.42 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
13
การฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 21.43 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
14
การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561 21.16 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
15
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด "ห้วยคุเกมส์"
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 14.14 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 13.47 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
17
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 11.39 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 07.41 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 18 ตุลาคม 2561 15.48 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 16.59 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
21
อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 16.27 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมรรรงค์ต่อต้านการพนันฟุตบอล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.46 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.43 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมสายสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.16 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 21.15 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 21.03 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 22.19 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
28
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 18.50 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
29
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 16.01 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
30
พิธีส่งมอบและเปิดอาคารฝึกวิชาชีพ
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 11.22 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
31
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 11.12 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม