ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทรายทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 04 ตุลาคม 2561 15.02 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ งานเกษตร งานช่าง
(วันที่ 28 กันยายน 2561 13.18 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ งานอาชีพ
(วันที่ 28 กันยายน 2561 13.13 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดโรงเรียนบ้านทรายทอง
(วันที่ 28 กันยายน 2561 11.18 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
5
สพป.ชร.4 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายทอง
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 08.26 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านทรายทองจัดกิจกรรมเดินสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 15.20 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนบ้านทรายทองจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 14.49 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม