ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองเตา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2561 16.04 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 15.44 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
3
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 08.32 น./อ่าน 666)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2561 15.12 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
5
สทศ. เปิดปฏิทินสอบโอเน็ตปี 61
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 10.38 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ครูท่านใดสนใจสื่อของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 08.38 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกและการป้องกัน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 18.09 น./อ่าน 245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ตรวจคัดกรอง Hematocrit ; Hct วินิจฉัยภาวะของเลือด
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 15.01 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
9
ถวายเทียนเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านหนองเตา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 15.36 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม อบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 10.46 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
11
การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 13.36 น./อ่าน 97)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 11.31 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม