ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน SAR
(วันที่ 30 เมษายน 2563 11.15 น./อ่าน 55)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
กีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษำร์ศามัคคี) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 16.17 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
3
การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 15.00 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
4
บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 16.31 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
5
บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 16.31 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
6
ปลูกผักปลอดสารพิษ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 16.30 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
7
ตลาดนัดพอเพียง
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 16.29 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
8
จิตอาสา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 16.26 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
9
ปลูกต้นไม้
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 16.25 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
10
รณรงค์และจิตอาสา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 16.23 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
11
ร่วมนำเสนอข้อมูลและจัดนิทรรศการ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 10.11 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
12
ร่วมนำเสนอข้อมูลและจัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมินการบริหารการศึกษารร.ในสพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 10.06 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
นำเสนอการลดขยะนโรงเรียน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2559 09.34 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
14
แข่งขันทักษะวิชาการระดับอำเภอ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2559 09.31 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
15
รวมกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 15.00 น./อ่าน 1490)
ข่าวกิจกรรม