ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 15.35 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตอำเภอขุนตาล
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 16.23 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตอำเภอขุนตาล
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 16.16 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ (Symposium) ด้านการจัดการเรียนรว
(วันที่ 23 กันยายน 2562 16.08 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2
(วันที่ 17 กันยายน 2562 14.11 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) "สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 17 กันยายน 2562 08.57 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
โครงการอบรม "ยุวสาสมาธิ"
(วันที่ 09 กันยายน 2562 09.13 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันพระ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
9
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
10
รับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย​ ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย​ ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.32 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 09.43 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
12
การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน ผู้อำนวยการบรรจุใหม่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.07 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ และถวายพระพร เนื่องในโอกาสว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 17.43 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
14
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.03 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2562
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 13.07 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 13.14 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.55 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
18
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 14.59 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
19
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.11 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.06 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
21
Big cleaning week
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.01 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
23
ตรวจสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ศึกษาดูงาน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเเหล่งเรียนรู้เพื่อตัวน้อยๆ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.43 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 21.16 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
26
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนอำเภอขุนตาล ที่ให้ความอนุเคราะห์นักการภารโรง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 15.31 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
27
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.08 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(รา
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.49 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.40 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
30
นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าเ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 08.25 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) ปี 2562
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.03 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
32
ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 09.26 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
33
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมกิจเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 12.21 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
34
ขอบพระคุณท่านผู้บริการอำเภอขุนตาลที่สนับสนุนอนุเคราะห์ให้นักการภารโรงแต่ละโรงเรียนของท่าน
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 10.22 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
35
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 09.56 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
36
ผู้อำนวยการและคณะครูได้ไปเยียมเด็กชายวชิรเมธี เทพรักษา เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจหลังจากเข้ารับการผ่าต
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 12.32 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม