ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.19 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 12.30 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.29 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 14.03 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 13.32 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
6
งานฉลองศาลาปฏิบัติธรรมนาคประสพ วัดบ้านห้วยห้อม
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 16.09 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
7
การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14.27 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
8
วันมาฆบูชา ปี 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14.13 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
9
ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบ "ห้องศาสตร์พระราชาดิจิทัล
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 13.48 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาและมอบของให้กับเด็กๆนักเรียนและมอบของขวัญให้ท
(วันที่ 20 มกราคม 2563 10.04 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
วันครู ปี 2563
(วันที่ 20 มกราคม 2563 09.38 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
12
วันเด็กแห่งชาติ ปี2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 11.35 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
13
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบขนมแจกงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 12.54 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
มอบเสื้อกันหนาวและขนมเด็กๆ
(วันที่ 07 มกราคม 2563 12.46 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(วันที่ 07 มกราคม 2563 12.29 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประชุมสภานักเรียน
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 11.00 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 10.55 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
18
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน งานกีฬาสีสัมพันธ์ รร.บ้านร่องขุ่นป่าข่า
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 15.40 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
19
"PATAN MINI MARATHON" ระยะ 5 กม.
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 15.13 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
20
เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.53 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
21
งานจุลกฐิน วัดบ้านห้วยห้อม
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.50 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
22
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาแจกขนมให้กับเด็กๆ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.33 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.30 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
24
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.21 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
25
เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.09 น./อ่าน 12)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
26
กีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 13.50 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
28
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 15.35 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตอำเภอขุนตาล
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 16.23 น./อ่าน 12)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
30
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตอำเภอขุนตาล
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 16.16 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ (Symposium) ด้านการจัดการเรียนรว
(วันที่ 23 กันยายน 2562 16.08 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
32
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2
(วันที่ 17 กันยายน 2562 14.11 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) "สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 17 กันยายน 2562 08.57 น./อ่าน 11)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
34
โครงการอบรม "ยุวสาสมาธิ"
(วันที่ 09 กันยายน 2562 09.13 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันพระ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
36
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
37
รับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย​ ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย​ ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.32 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
38
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 09.43 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
39
การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน ผู้อำนวยการบรรจุใหม่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.07 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
40
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ และถวายพระพร เนื่องในโอกาสว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 17.43 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
41
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.03 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2562
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 13.07 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
43
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 13.14 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.55 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
45
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 14.59 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
46
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.11 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
47
อบรมโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.06 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
48
Big cleaning week
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.01 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
50
ตรวจสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ศึกษาดูงาน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเเหล่งเรียนรู้เพื่อตัวน้อยๆ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.43 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 21.16 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
53
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนอำเภอขุนตาล ที่ให้ความอนุเคราะห์นักการภารโรง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 15.31 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
54
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.08 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(รา
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.49 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.40 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
57
นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าเ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 08.25 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) ปี 2562
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.03 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
59
ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 09.26 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
60
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมกิจเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 12.21 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
61
ขอบพระคุณท่านผู้บริการอำเภอขุนตาลที่สนับสนุนอนุเคราะห์ให้นักการภารโรงแต่ละโรงเรียนของท่าน
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 10.22 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
62
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 09.56 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
63
ผู้อำนวยการและคณะครูได้ไปเยียมเด็กชายวชิรเมธี เทพรักษา เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจหลังจากเข้ารับการผ่าต
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 12.32 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม