ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 09.31 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
2
เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.59 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
รวมพลังก่อนเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.40 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
4
สำรวจและให้คำแนะนำการป้องกันและขจัดยุงลายในสถานศึกษา
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.54 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
5
กสศ.ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019(CO
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 11.12 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
6
การเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 11.49 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 11.34 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 11.20 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
9
"รวมพลังช่วยกันพัฒนาโรงเรียน"
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 11.08 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
10
ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี "หจก.คงการค้า"
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 11.04 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 13.18 น./อ่าน 35)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปี 2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 13.09 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
(วันที่ 09 เมษายน 2563 11.12 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
14
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.19 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 12.30 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.29 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 14.03 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 13.32 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
19
งานฉลองศาลาปฏิบัติธรรมนาคประสพ วัดบ้านห้วยห้อม
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 16.09 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
20
การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14.27 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
21
วันมาฆบูชา ปี 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14.13 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
22
ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบ "ห้องศาสตร์พระราชาดิจิทัล
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 13.48 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาและมอบของให้กับเด็กๆนักเรียนและมอบของขวัญให้ท
(วันที่ 20 มกราคม 2563 10.04 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
วันครู ปี 2563
(วันที่ 20 มกราคม 2563 09.38 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
25
วันเด็กแห่งชาติ ปี2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 11.35 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
26
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบขนมแจกงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 12.54 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
มอบเสื้อกันหนาวและขนมเด็กๆ
(วันที่ 07 มกราคม 2563 12.46 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(วันที่ 07 มกราคม 2563 12.29 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประชุมสภานักเรียน
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 11.00 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
30
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 10.55 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
31
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน งานกีฬาสีสัมพันธ์ รร.บ้านร่องขุ่นป่าข่า
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 15.40 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
32
"PATAN MINI MARATHON" ระยะ 5 กม.
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 15.13 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
33
เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.53 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
34
งานจุลกฐิน วัดบ้านห้วยห้อม
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.50 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
35
ท่าน ผอ.เจริญ โกศัย และคณะคุณครู นักเรียน โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ที่นำเสื้อกีฬาและถุงเท้ามามอบให้นัก
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.38 น./อ่าน 19)
36
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาแจกขนมให้กับเด็กๆ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.33 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.30 น./อ่าน 36)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
38
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.21 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
39
เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.09 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
40
กีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 13.50 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
42
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 15.35 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
43
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตอำเภอขุนตาล
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 16.23 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
44
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตอำเภอขุนตาล
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 16.16 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
45
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ (Symposium) ด้านการจัดการเรียนรว
(วันที่ 23 กันยายน 2562 16.08 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
46
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2
(วันที่ 17 กันยายน 2562 14.11 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
47
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) "สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 17 กันยายน 2562 08.57 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
48
โครงการอบรม "ยุวสาสมาธิ"
(วันที่ 09 กันยายน 2562 09.13 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมวันพระ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
50
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
51
รับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย​ ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย​ ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.32 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
52
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 09.43 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
53
การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน ผู้อำนวยการบรรจุใหม่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.07 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
54
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ และถวายพระพร เนื่องในโอกาสว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 17.43 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
55
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.03 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2562
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 13.07 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
57
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 13.14 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.55 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
59
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 14.59 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
60
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.11 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
61
อบรมโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.06 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
62
Big cleaning week
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.01 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
64
ตรวจสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ศึกษาดูงาน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเเหล่งเรียนรู้เพื่อตัวน้อยๆ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.43 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 21.16 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
67
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนอำเภอขุนตาล ที่ให้ความอนุเคราะห์นักการภารโรง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 15.31 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
68
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.08 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(รา
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.49 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.40 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
71
นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าเ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 08.25 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) ปี 2562
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.03 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
73
ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 09.26 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
74
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมกิจเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 12.21 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
75
ขอบพระคุณท่านผู้บริการอำเภอขุนตาลที่สนับสนุนอนุเคราะห์ให้นักการภารโรงแต่ละโรงเรียนของท่าน
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 10.22 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
76
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 09.56 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
77
ผู้อำนวยการและคณะครูได้ไปเยียมเด็กชายวชิรเมธี เทพรักษา เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจหลังจากเข้ารับการผ่าต
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 12.32 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม