ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.29 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
2
ถวายเทียนพรรษาวัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์และวัดบ้านพระเนตร ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 20.29 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีทำบุญครบรอบ 81 ปี วันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม