ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แจ้งหยุดเรียน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.46 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
3
ดอกแก้ววารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 รายเดือน กันยายน 2559
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 13.14 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ดอกแก้ววารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 รายเดือน สิงหาคม 2559
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 09.25 น./อ่าน 294)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
นักเรียนชั้นประถมร่วมกันปลูกต้นพุทธรักษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 12.23 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
6
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.51 น./อ่าน 206)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.50 น./อ่าน 172)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.48 น./อ่าน 170)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.15 น./อ่าน 185)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
ดอกแก้ววารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 รายเดือน กรกฏาคม 2559
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 11.29 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ดอกแก้ววารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 รายเดือน มิถุนายน 2559
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 12.28 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ดอกแก้ววารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 รายเดือน พฤษภาคม 2559
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 12.21 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
THE IDOL
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 11.44 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
14
THE IDOL
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 11.38 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
15
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 10.02 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
16
แผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการประชารัฐ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 14.58 น./อ่าน 230)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
การบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 18-06-59
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 13.21 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.07 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม