ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
20 ก.ย.63 นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 23 กันยายน 2563 09.28 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
2
15 ก.ย. 63 ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 08.24 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
3
12 ก.ย.63การอบรมความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
(วันที่ 17 กันยายน 2563 15.47 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.41 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.34 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
6
การกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.28 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
7
6 ส.ค.63 หัวหน้าชุดปฏิบัติการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 11 บก.ควบคุมที่ 4 พบนักเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 21.03 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
8
5 สิงหาคม 2563 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 20.53 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
9
รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจาก สจ.อฑิตาธร วันไชยธนวงศ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 15.29 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
29 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 14.49 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
11
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
12
21 กรกฎาคม 2563 ศึกษานิเทศก์ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 14.35 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมชุดขาวตักบาตรฟังธรรมทุกวันพระ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
14
19 กรกฎาคม 2563 อบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.34 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
15
16 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.29 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
16
10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.23 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา3กรกฎาคม2563
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.16 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
18
26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเดินทางไกล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 17.48 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมค่ายวิชาการประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.51 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
20
26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.47 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
21
21 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยอำเภอขุนตาล
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.43 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้าและตำบลป่าตาล วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.35 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
23
6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนชาย สพป.เชียงรายเขต4
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.25 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
24
16 มกราคม 2563 งานวันครูอำเภอขุนตาล
(วันที่ 21 มกราคม 2563 14.08 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
25
ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 มีความสุขกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 11 มกราคม 2563 16.04 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
26
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้า (ต้าหลวงเกมส์62) 24-26 ธ.ค. 2562
(วันที่ 31 ธันวาคม 2562 15.12 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
27
รายชื่อผู้สนับสนุนชุดกีฬานักเรียนและถ้วยรางวัลกีฬา
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 16.59 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
วันที่23 ธันวาคม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชร.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.48 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
29
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นักเรีัยนร่วมแข่งขันทักษะกีฬามวยสากล งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.41 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
30
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เด็กชายนที ถิ่นทัพไทย แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.37 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
31
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ลูกเสือจิตอาสาเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
32
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนสอบธรรมศึกษา สอนโดยพระมนตรี เมธพนฺโธ(แสนสาร)
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.26 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
33
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.23 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
34
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.08 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
35
เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.05 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
36
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม รับมอบฟุตบอลจาก ร.ต.อ.นิกร ดิน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 14.54 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
37
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.01 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
38
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.46 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.33 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
40
การอบรมวิทยากรคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.27 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
41
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.51 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
42
การแข่งขันกีฬาส่วนราชการอำเภอขุนตาล
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.34 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
43
การร่วมประชุมจัดการแข่งขัน"กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.22 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
44
คณะกรรมการออกกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.43 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
45
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ถวายเทียนพรรษาร่วมกับเขตพื้นที่
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.27 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
46
การอบรมวินัยจราจรนักเรียน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 08.18 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
47
การอบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.43 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.35 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ16 ปี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.28 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
50
วันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.22 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
51
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.06 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
52
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม เข้าศึกษาดูงาน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.02 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
53
พระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.54 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
54
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็ก
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
55
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.31 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
56
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.25 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
57
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.18 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
58
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.15 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
59
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.09 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
60
การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มกราคม 2562 12.06 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.14 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.09 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 09.52 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 09.46 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 08.52 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 10.02 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
นายสุรกิจ มะโนชัย ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2561 17.29 น./อ่าน 256)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
68
นายสุรกิจ มะโนชัย ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2561 17.17 น./อ่าน 157)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
69
ครูขจร มีอาหาร เข้ารับการอบรมคูปองครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 20.24 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
70
อบรมคูปองครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 20.02 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
71
โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 19.38 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
72
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 15.46 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
73
การรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 15.01 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม