ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.01 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.46 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.33 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
4
การอบรมวิทยากรคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.27 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.51 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
6
การแข่งขันกีฬาส่วนราชการอำเภอขุนตาล
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.34 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
7
การร่วมประชุมจัดการแข่งขัน"กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.22 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
8
คณะกรรมการออกกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.43 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
9
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ถวายเทียนพรรษาร่วมกับเขตพื้นที่
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.27 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
10
การอบรมวินัยจราจรนักเรียน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 08.18 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
11
การอบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.43 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.35 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ16 ปี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.28 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
14
วันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.22 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
15
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.06 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม เข้าศึกษาดูงาน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.02 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
17
พระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.54 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
18
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็ก
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.50 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
19
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.31 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
20
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.25 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.18 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
22
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.15 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
23
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.09 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
24
การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มกราคม 2562 12.06 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.14 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.09 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 09.52 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 09.46 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 08.52 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 10.02 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
นายสุรกิจ มะโนชัย ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2561 17.29 น./อ่าน 171)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
32
นายสุรกิจ มะโนชัย ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2561 17.17 น./อ่าน 103)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
33
ครูขจร มีอาหาร เข้ารับการอบรมคูปองครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 20.24 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
34
อบรมคูปองครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 20.02 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 19.38 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
36
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 15.46 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
37
การรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 15.01 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม