ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเดินทางไกล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 17.48 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมค่ายวิชาการประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.51 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
3
26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.47 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
4
21 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยอำเภอขุนตาล
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.43 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้าและตำบลป่าตาล วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.35 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
6
6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนชาย สพป.เชียงรายเขต4
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 19.25 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
7
16 มกราคม 2563 งานวันครูอำเภอขุนตาล
(วันที่ 21 มกราคม 2563 14.08 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
8
ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 มีความสุขกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 11 มกราคม 2563 16.04 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
9
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้า (ต้าหลวงเกมส์62) 24-26 ธ.ค. 2562
(วันที่ 31 ธันวาคม 2562 15.12 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
10
รายชื่อผู้สนับสนุนชุดกีฬานักเรียนและถ้วยรางวัลกีฬา
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 16.59 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
วันที่23 ธันวาคม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชร.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.48 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
12
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นักเรีัยนร่วมแข่งขันทักษะกีฬามวยสากล งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.41 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
13
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เด็กชายนที ถิ่นทัพไทย แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.37 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
14
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ลูกเสือจิตอาสาเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
15
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนสอบธรรมศึกษา สอนโดยพระมนตรี เมธพนฺโธ(แสนสาร)
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.26 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
16
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.23 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
17
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.08 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
18
เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.05 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
19
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม รับมอบฟุตบอลจาก ร.ต.อ.นิกร ดิน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 14.54 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.01 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
21
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.46 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.33 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
23
การอบรมวิทยากรคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.27 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
24
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.51 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
25
การแข่งขันกีฬาส่วนราชการอำเภอขุนตาล
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.34 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
26
การร่วมประชุมจัดการแข่งขัน"กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.22 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
27
คณะกรรมการออกกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.43 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
28
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ถวายเทียนพรรษาร่วมกับเขตพื้นที่
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.27 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
29
การอบรมวินัยจราจรนักเรียน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 08.18 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
30
การอบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.43 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.35 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ16 ปี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.28 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
33
วันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.22 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
34
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.06 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม เข้าศึกษาดูงาน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 18.02 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
36
พระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.54 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
37
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็ก
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.50 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
38
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.31 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
39
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.25 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
40
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.18 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
41
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.15 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
42
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.09 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
43
การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มกราคม 2562 12.06 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.14 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.09 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ประกาศรับสมัครครูพลศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 09.52 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 09.46 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 08.52 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 10.02 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
นายสุรกิจ มะโนชัย ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2561 17.29 น./อ่าน 197)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
51
นายสุรกิจ มะโนชัย ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2561 17.17 น./อ่าน 117)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
52
ครูขจร มีอาหาร เข้ารับการอบรมคูปองครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 20.24 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
53
อบรมคูปองครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 20.02 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
54
โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 19.38 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
55
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 15.46 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
56
การรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 15.01 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม