ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานแสดงมุทิตาจิตคุณครูมาลินี. อินทะชัย
(วันที่ 30 กันยายน 2560 12.43 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 02.25 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 02.02 น./อ่าน 58)
4
ประชุมวางแผนการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 07.29 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 08.37 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
6
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนลดใช้ ลดขยะ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 03.55 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรณรงค์การกำจัดขยะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 04.32 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
8
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 08.05 น./อ่าน 546)
ข่าวกิจกรรม