ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานแสดงมุทิตาจิตคุณครูมาลินี. อินทะชัย
(วันที่ 30 กันยายน 2560 12.43 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 02.25 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมวางแผนการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 07.29 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 08.37 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
5
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนลดใช้ ลดขยะ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 03.55 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรณรงค์การกำจัดขยะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 04.32 น./อ่าน 351)
ข่าวกิจกรรม
7
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 08.05 น./อ่าน 483)
ข่าวกิจกรรม