ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นายวิรัตน์ พานิช พร้อมด้วย นายพิสิฐ ไชยชนะ ผอ.โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า นายประดิษฐ์ เตชนันท์ ศึกษานิ
(วันที่ 19 มกราคม 2560 16.47 น./อ่าน 795)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87
(วันที่ 19 มกราคม 2560 16.34 น./อ่าน 317)
ข่าวกิจกรรม
3
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
(วันที่ 09 มกราคม 2560 14.24 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
4
ถวายราชสดุดี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 16.17 น./อ่าน 25)
5
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 06 เมษายน 2559 10.32 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
6
ทัศนศึกษา
(วันที่ 04 เมษายน 2559 11.18 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
7
สัปดาห์ส่งเสริมอาชีพ
(วันที่ 02 มีนาคม 2559 13.11 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
8
การทดสอบการสอนจากนักศึกษาฮ่องกง
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 14.56 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม