ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการแข่งขันกีฬา
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
" Learning by doing "
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสพป.แม่ฮ่องสอน. เขต 1. เยี่ยมชมกิจกรรม
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.15 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
4
* บำเพ็ญประโยชน ์*
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.12 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
5
*ลูกเสือน้อย*
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
6
*ชุมนุมนาฏศิลป์*
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
7
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน มอบหน้ากากอนามัย
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 12.00 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
8
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา "ปีการศึกษา 2563" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.47 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา "ปีการศึกษา 2563"ห้องเรียนปกติ-ห้องเรียนพิเศษ IEP
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.44 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประชาสัมพันธ์กรอบโปรไฟล์เฟสบุ๊ค "50 ปี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.27 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
มอบเงินทุนสนับสนุนการดำรงชีพให้กับนักเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.24 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย 3
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.18 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
13
วันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนปีนี้ครบ 50 ปี
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.10 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 49 ปี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 11.19 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
15
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
(วันที่ 23 เมษายน 2562 11.22 น./อ่าน 231)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
(วันที่ 23 เมษายน 2562 11.04 น./อ่าน 205)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
ดอกบัวคืนถิ่น 12 เมษายน 2562
(วันที่ 23 เมษายน 2562 09.32 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
18
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว)
(วันที่ 04 มกราคม 2561 17.10 น./อ่าน 311)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ค่ายภาษาอังกฤษปัการศึกษา2560
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 23.20 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
20
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราค
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 09.34 น./อ่าน 264)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปปี 2559
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 08.06 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 08.03 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
23
งานมุทิตาจิตแด่ท่านรองฯพูนศรี ฮ่องสอน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.50 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
24
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มจตุรมิตร อ.สันปางตอง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.47 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมทบทวน คำปฏิญาณ สวนสนาม ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.35 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
26
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.33 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมวันไหวครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.25 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
28
การจัดกิจกรรมการไหว้ครู
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม