ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 49 ปี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 11.19 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
(วันที่ 23 เมษายน 2562 12.47 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
(วันที่ 23 เมษายน 2562 11.22 น./อ่าน 144)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
(วันที่ 23 เมษายน 2562 11.04 น./อ่าน 155)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
ดอกบัวคืนถิ่น 12 เมษายน 2562
(วันที่ 23 เมษายน 2562 09.32 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
6
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว)
(วันที่ 04 มกราคม 2561 17.10 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ค่ายภาษาอังกฤษปัการศึกษา2560
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 23.20 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
8
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราค
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 09.34 น./อ่าน 222)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปปี 2559
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 08.06 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 08.03 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
11
งานมุทิตาจิตแด่ท่านรองฯพูนศรี ฮ่องสอน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.50 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
12
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มจตุรมิตร อ.สันปางตอง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.47 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมทบทวน คำปฏิญาณ สวนสนาม ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.35 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
14
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.33 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันไหวครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.25 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
16
การจัดกิจกรรมการไหว้ครู
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม