ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.29 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
2
เวลาแห่งความสุข อนุบาล 2/1. โปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP)
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.28 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
3
""ยอดปัญญาวิชาการ""
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.24 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
"วัดผล" การจัดการเรียนการสอน...
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.24 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนขอขอบคุณคุณครูรอยพิมพ์ กาพย์ไชย
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.23 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
6
UNESCO : LEARNING. COIN.
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.22 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
7
ท่านเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.21 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
8
RT. : Reading Test
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.18 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
9
การเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.17 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
10
**ลูกเสือน้อย**
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.15 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
11
Independent Study : IS
(วันที่ 04 เมษายน 2564 11.07 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
12
การเล่นของเด็กปฐมวัย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.13 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
13
โยคะสำหรับเด็กปฐมวัย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
14
เห็นด้วย.ไม่เห็นด้วย.เป็นสิทธิส่วนบุคคล.
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.11 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน - โรงเรียนบ้านแม่อูคอ.....เรามาร่วมกันวางแผนพัฒนาการศึกษา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.09 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
16
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.07 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
17
ออกกำลัง....ด้วยการร้องรำทำเพลง....ให้ครื้นเครงเสียงเพลงบันเลงจับใจ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.05 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
18
วงดุริยางค์ตัวน้อยของน้อง. ๆ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 08.59 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
19
** On site.** เรียนสนุกกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(วันที่ 21 มกราคม 2564 17.28 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
20
Social Distancing.ปลอดภัยไว้ก่อน เราจะไม่ยอมแพ้ เราจะสู้ไปด้วยกัน...Covid -19
(วันที่ 21 มกราคม 2564 17.26 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
21
*มูลนิธิสุรพล-จันทนา เทพบุญ*
(วันที่ 21 มกราคม 2564 17.25 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
22
การเล่นของเด็ก....คือการเรียนรู้
(วันที่ 21 มกราคม 2564 17.24 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
23
การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา.( 1 ช่วย 3.)
(วันที่ 21 มกราคม 2564 17.23 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
24
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 21 มกราคม 2564 17.21 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการแข่งขันกีฬา
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
26
" Learning by doing "
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
27
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสพป.แม่ฮ่องสอน. เขต 1. เยี่ยมชมกิจกรรม
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.15 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
28
* บำเพ็ญประโยชน ์*
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
29
*ลูกเสือน้อย*
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
30
*ชุมนุมนาฏศิลป์*
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
31
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน มอบหน้ากากอนามัย
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 12.00 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
32
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา "ปีการศึกษา 2563" ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.47 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา "ปีการศึกษา 2563"ห้องเรียนปกติ-ห้องเรียนพิเศษ IEP
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.44 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประชาสัมพันธ์กรอบโปรไฟล์เฟสบุ๊ค "50 ปี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.27 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
มอบเงินทุนสนับสนุนการดำรงชีพให้กับนักเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.24 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
36
โครงการสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย 3
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.18 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
37
วันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนปีนี้ครบ 50 ปี
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 21.10 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 49 ปี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 11.19 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
39
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
(วันที่ 23 เมษายน 2562 11.22 น./อ่าน 251)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
(วันที่ 23 เมษายน 2562 11.04 น./อ่าน 218)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
ดอกบัวคืนถิ่น 12 เมษายน 2562
(วันที่ 23 เมษายน 2562 09.32 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
42
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว)
(วันที่ 04 มกราคม 2561 17.10 น./อ่าน 320)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ค่ายภาษาอังกฤษปัการศึกษา2560
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 23.20 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
44
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราค
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 09.34 น./อ่าน 275)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปปี 2559
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 08.06 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 08.03 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
47
งานมุทิตาจิตแด่ท่านรองฯพูนศรี ฮ่องสอน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.50 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
48
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มจตุรมิตร อ.สันปางตอง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.47 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมทบทวน คำปฏิญาณ สวนสนาม ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.35 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
50
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.33 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมวันไหวครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 09.25 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
52
การจัดกิจกรรมการไหว้ครู
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม