ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 14.32 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
2
นักเรียน ดูงาน ผลิตถ้วยจานจากวัสดุธรรมชาติ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 13.53 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
3
ไทยรัฐวิทยา33 คว้าแช้มป์ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน16 ปี
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 13.41 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
4
การประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นภาคเหนือ ประจำปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 13.11 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
5
ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 12.53 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 12.53 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องทำน้ำเย็น
(วันที่ 24 กันยายน 2561 20.15 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
8
นิเทศ ติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๒
(วันที่ 24 กันยายน 2561 20.06 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
9
มอบเกียรติบัตรรางวัลครูและนักเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มล้านนา
(วันที่ 24 กันยายน 2561 18.20 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 24 กันยายน 2561 17.33 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์บริหารจัดการนักเรียนพักนอน
(วันที่ 24 กันยายน 2561 17.32 น./อ่าน 108)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเคร
(วันที่ 24 กันยายน 2561 17.30 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์บริหารจั
(วันที่ 24 กันยายน 2561 17.29 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
"รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559"
(วันที่ 24 กันยายน 2561 15.34 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
โครงสร้างการทำงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
(วันที่ 24 กันยายน 2561 10.24 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในสถานศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
(วันที่ 24 กันยายน 2561 10.24 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประเมินระบบดูแลนักเรียนเชิงประจักษ์จากสพฐ.
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.55 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
18
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.50 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
19
ประเมินครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.35 น./อ่าน 503)
ข่าวกิจกรรม
20
มอบใบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 07.14 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
21
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 10.41 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
22
เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สะเรียง
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 06.23 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
23
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้สนับสนุนโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 06.53 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(วันที่ 20 กันยายน 2560 10.16 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
(วันที่ 20 กันยายน 2560 10.04 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 20 กันยายน 2560 10.02 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.54 น./อ่าน 77)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2558
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.48 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
จัดซื้อวัสดุโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.44 น./อ่าน 175)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน (มัธยมศึกษา)
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.41 น./อ่าน 167)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการระดับประถม
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.33 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ประกาศราายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(วันที่ 20 กันยายน 2560 07.25 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 20 กันยายน 2560 07.13 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(วันที่ 20 กันยายน 2560 07.05 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคารเรียนทั่วไป
(วันที่ 20 กันยายน 2560 06.41 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
สอบราคา
(วันที่ 20 กันยายน 2560 06.24 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ สพป.มส.2
(วันที่ 20 กันยายน 2560 05.50 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม