ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานเกษียณมุทิตาจิต
(วันที่ 24 กันยายน 2561 20.26 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องทำน้ำเย็น
(วันที่ 24 กันยายน 2561 20.15 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
3
นิเทศ ติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๒
(วันที่ 24 กันยายน 2561 20.06 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
4
มอบเกียรติบัตรรางวัลครูและนักเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มล้านนา
(วันที่ 24 กันยายน 2561 18.20 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 24 กันยายน 2561 17.33 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์บริหารจัดการนักเรียนพักนอน
(วันที่ 24 กันยายน 2561 17.32 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเคร
(วันที่ 24 กันยายน 2561 17.30 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์บริหารจั
(วันที่ 24 กันยายน 2561 17.29 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
"รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559"
(วันที่ 24 กันยายน 2561 15.34 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
โครงสร้างการทำงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
(วันที่ 24 กันยายน 2561 10.24 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในสถานศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
(วันที่ 24 กันยายน 2561 10.24 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประเมินระบบดูแลนักเรียนเชิงประจักษ์จากสพฐ.
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.55 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
13
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.50 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
14
ประเมินครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา
(วันที่ 07 กันยายน 2561 09.35 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบใบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 07.14 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
16
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 10.41 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
17
เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สะเรียง
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 06.23 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
18
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้สนับสนุนโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 06.53 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
19
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(วันที่ 20 กันยายน 2560 10.16 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
(วันที่ 20 กันยายน 2560 10.04 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 20 กันยายน 2560 10.02 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.54 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2558
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.48 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
จัดซื้อวัสดุโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.44 น./อ่าน 114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน (มัธยมศึกษา)
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.41 น./อ่าน 132)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการระดับประถม
(วันที่ 20 กันยายน 2560 09.33 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศราายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(วันที่ 20 กันยายน 2560 07.25 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 20 กันยายน 2560 07.13 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(วันที่ 20 กันยายน 2560 07.05 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคารเรียนทั่วไป
(วันที่ 20 กันยายน 2560 06.41 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
สอบราคา
(วันที่ 20 กันยายน 2560 06.24 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ สพป.มส.2
(วันที่ 20 กันยายน 2560 05.50 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม