ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ62
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 19.25 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 18.39 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
ตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 18.38 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤ
(วันที่ 26 มกราคม 2562 20.08 น./อ่าน 1238)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ประกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยว
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 09.47 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศเชิญชวน
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.37 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 62
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 19.50 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 12.41 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการสอน จากงานวิชาการ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2560 01.52 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 01.46 น./อ่าน 1834)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 15.54 น./อ่าน 1260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ช
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 09.08 น./อ่าน 1492)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 08.59 น./อ่าน 397)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ