ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวังหินวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันสุนทรภู่
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 15.24 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 14.46 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
3
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 14.44 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
4
ไหว้ครู ปะจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.07 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.03 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนวังหินวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 17.45 น./อ่าน 790)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 17.32 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
8
การถ่ายทำสกรุ๊ปข่าวช่อง 3 โรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 17.27 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
9
ส่งมอบโครงการโรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน(ธกส.&โรงเรียนวังหินวิทยาคม)
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 17.16 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม