ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวังหินวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานการประเมินตนเองการจัดการศึกษา ด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 11.28 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
2
อบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดย Google classroom
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 10.34 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
3
สอบใบขับขี่
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 10.24 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
ข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 09.57 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
5
จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ จับแล้วต้องรีบล้าง
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 15.49 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เทคนิคล้างมือให้ห่างไกลไวรัสโควิด-๑๙
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 15.46 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลังเดินทางในยุคโควิด-๑๙
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 15.39 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
มือของคุณอาจเป็นตัวการในการแพร่เชื้อโควิด-19
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 15.38 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ/รับเชื้อโควิด-19
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 15.31 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 15.26 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
วันสุนทรภู่
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 15.24 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 14.46 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
13
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 14.44 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
14
ไหว้ครู ปะจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.07 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.03 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนวังหินวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 17.45 น./อ่าน 898)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 17.32 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
18
การถ่ายทำสกรุ๊ปข่าวช่อง 3 โรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 17.27 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
19
ส่งมอบโครงการโรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน(ธกส.&โรงเรียนวังหินวิทยาคม)
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 17.16 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม