ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 09.47 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 10.51 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ลงทะเบียนยืนยันและมอบตัวนักเรียน ม1และ ม.4 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 07.34 น./อ่าน 1012)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 07.19 น./อ่าน 2707)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ตัวอย่างกำหนดการจัดการเรียนรู้
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 09.57 น./อ่าน 360)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ID Plan แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
(วันที่ 02 เมษายน 2563 13.39 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
สารสนเทศหน้าแผนการจัดการเรียนรู้
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 23.06 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม. 4
(วันที่ 21 มีนาคม 2563 20.04 น./อ่าน 300)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ปพ.5-เรียนซ้ำ
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 11.29 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
สารสนเทศของแผนการจัดการเรียนรู้
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 11.16 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 15.33 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.24 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
PLC ในโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 07.43 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
แบบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนคาบสอน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 14.57 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
แบบบันทึกการเก็บคะแนน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 14.30 น./อ่าน 674)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
รายงานประจำปี-ปีการศึกษา-2561-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 11.27 น./อ่าน 299)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศ-แนบท้าย-มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 11.25 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉบับ-28มีค62(แก้ไข)
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 941)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน SAR
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 11.22 น./อ่าน 327)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
สารสนเทศโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 2561
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 13.39 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
PLC ประชุม/แลกเปลี่ยน/อภิปราย
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 13.27 น./อ่าน 242)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ค และ ๒๑๖ล และอาคารประ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.45 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
เกณฑ์ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 15.43 น./อ่าน 308)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
แบบการเขียนแผนบูรณาการ 1โรงเรียน 1อาชีพ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 20.37 น./อ่าน 579)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 14.03 น./อ่าน 369)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ผลงาน ครูเบญจรงค์ สนธิทิม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.00 น./อ่าน 403)
ข่าวกิจกรรม
27
ผลงานครูโสภิตา เสนาะจิต
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.54 น./อ่าน 898)
ข่าวกิจกรรม
28
SDQ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 13.50 น./อ่าน 848)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
สัญญาการยืมเงิน-โรงเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.25 น./อ่าน 267)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
แนวทางการจัดทำหลักสูตร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.24 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 22.40 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกาศค่าเป้าหมายทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2560
(วันที่ 04 เมษายน 2561 09.11 น./อ่าน 247)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศผลการสอบคัดเลือกม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 13.15 น./อ่าน 1565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ม.4(โควต้า)
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 13.18 น./อ่าน 820)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 09.21 น./อ่าน 1356)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ราคาวัสดุครุภัณฑ์
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 06.48 น./อ่าน 399)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
(วันที่ 01 กันยายน 2560 04.40 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
38
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย คูปองครู
(วันที่ 02 สิงหาคม 2560 07.21 น./อ่าน 3840)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
แผนการสอน ASEAN
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 14.48 น./อ่าน 305)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 14.45 น./อ่าน 406)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
แบบสำรวจหนังสือและแบบบันทึกหนังสือยืมเรียนในกลุ่มสาระฯ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 12.16 น./อ่าน 2645)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูนุสรา สุกระ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 12.26 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
43
ตัวชี้วัดต้องรู้ และควรรู้
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 09.32 น./อ่าน 1114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 14.27 น./อ่าน 302)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
แบบคำขอใช้ห้องโสตฯ และสถานที่อื่นๆ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 11.09 น./อ่าน 286)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 07.04 น./อ่าน 581)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 09.25 น./อ่าน 500)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
แบบสรุปลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้-ภาค-1-ปี-59
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 11.17 น./อ่าน 3317)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงาน (แก้ไขปรับปรุง)
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 09.58 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
เครื่องมือวัดผล-มาตรฐานที่-4
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 11.15 น./อ่าน 701)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2559 23.09 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 04 มีนาคม 2559 11.07 น./อ่าน 646)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(วันที่ 25 ธันวาคม 2558 12.39 น./อ่าน 282)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
งานศิษย์เก่า 40 ปี ทุ่งโพธิืทะเลพิทยา
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 20.06 น./อ่าน 858)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
แบบบันทึกส่งกำหนดการจัดการเรียนรู้และแผนการสอน(แก้ไข)
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 07.21 น./อ่าน 822)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
แบบขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผนงาน (แก้ไข)
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 10.54 น./อ่าน 471)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 10.20 น./อ่าน 442)
ข่าวกิจกรรม
58
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 07.59 น./อ่าน 331)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการเรียน 6 พ.ย. 58
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 15.36 น./อ่าน 279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี 59
(วันที่ 24 กันยายน 2558 12.49 น./อ่าน 556)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
แบบบันทึกคะแนนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2558
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 12.57 น./อ่าน 38245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 18 มิถุนายน 2558
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 21.07 น./อ่าน 2339)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 13.51 น./อ่าน 810)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
เงินเดือนใหม่ ใครได้เท่าไร? เช็คกันเลย
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 22.11 น./อ่าน 591)
ข่าวกิจกรรม