ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 10.02 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
3
ทำบุญสืบชะตาและทอดผ้าป่าโรงเรียน 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.58 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.56 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
5
สื่อมัลติมีเดีย การขยายพันธุ์พืช ม.4(ง30221) ครูณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.45 น./อ่าน 274)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.02 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
7
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 11.17 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
8
วันต่อต้านยาเสพติด 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 08.54 น./อ่าน 877)
ข่าวกิจกรรม
9
"สานสายใย สานรัก อย่างสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 17.26 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
10
"วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 17.22 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
11
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 17.19 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
12
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการฯ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 17.17 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
13
"ค่ายวัยใส ร้อยดวงใจใฝ่ธรรมะ ชนะยาเสพติด ม.4/2562"
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 17.15 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
14
ขึ้นดอยไปทำดี ตามรอยพระบาท
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 17.05 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 14.46 น./อ่าน 368)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ท.ส.ว. เดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2560
(วันที่ 31 ธันวาคม 2560 15.56 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
17
ร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจำปี 2560
(วันที่ 26 ธันวาคม 2560 23.46 น./อ่าน 580)
ข่าวกิจกรรม
18
กีฬาสีภายในโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 04.38 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
19
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 04.56 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
20
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมอัญเชิญสรีระสังขารพระครูพิบูลธรรมมานุวัตร(ครูบาพรหม)
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 04.53 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
21
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมการแสดงพิธีเปิดงานลอยกระทงท่าสองยาง 2560
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 04.51 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
22
พิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 04.33 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
23
พิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 04.25 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
24
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 04.17 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
25
พิธีทางศาสนา เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 04.12 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
26
บุคลากรโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 03.58 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีอัญเชิญ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 03.56 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
28
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 2560
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 03.52 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
29
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 09.47 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
30
รดน้ำขอพรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 22 เมษายน 2560 13.47 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 27 มกราคม 2560 16.34 น./อ่าน 313)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรมสภานักเรียนไทย ร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว
(วันที่ 03 มกราคม 2560 11.19 น./อ่าน 101)
วีดีทัศน์จาก Youtube
33
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 26 ตุลาคม 2559 15.55 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(วันที่ 23 ตุลาคม 2559 22.07 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
35
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
(วันที่ 23 ตุลาคม 2559 22.00 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
36
ท.ส.ว. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ตาก กลุ่ม 2
(วันที่ 14 ตุลาคม 2559 08.56 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
37
พิธีสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 17.53 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
38
โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจำปี 2559
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 17.51 น./อ่าน 349)
ข่าวกิจกรรม
39
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระที่ 26 สิงหาคม 2559
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 17.48 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
40
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและเปิดการฝึกปี 2559
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 17.42 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
41
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 ร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้เยาวชนสู่พลเมืองอาเซี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 17.56 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
42
สัปดาห์วิชาการ เทิดไท้องค์ราชินี "วิทยาศาสตร์นำไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 16.56 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
43
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 15.55 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
44
"ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี“ 84 พรรษา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 15.50 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
45
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 2559
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 15.48 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
46
รด.จิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 15.45 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
47
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จัดค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 15.33 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
48
รด.จิตอาสา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียงประชามติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 15.28 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรม "วิ่งเพื่อแม่ เทิดไท้องค์ราชินี" 84 พรรษา มหาราชินี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 19.54 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
50
ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 19.35 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
51
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 19.33 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
52
TW BAND โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เข้ารอบชิงชนะเลิศ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 18.40 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
53
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 18.39 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
54
ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิในการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 17.00 น./อ่าน 533)
ข่าวกิจกรรม
55
นักศึกษาวิชาทหาร (รด. จิตอาสา) โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมขนหินและเทปูนเพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 22.23 น./อ่าน 664)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับครูแนะแนวโดยนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 15.04 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิต
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 15.00 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
58
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมถวายเทียนพรรษาวัด ในเขตเทศบาลตำบลแม่ต้าน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 22.24 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
59
โครงการ "เสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชน สู่พลเมืองอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 22.20 น./อ่าน 426)
ข่าวกิจกรรม
60
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ทำบุญตักบาตร กรกฎาคม 2559
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 22.17 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
61
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมทำบุญวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.13 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
62
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมหล่อเทียนพรรษา 2559
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 14.34 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
63
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท.ส.ว. เข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ปี 2559
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.51 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
64
นักเรียนตัวแทน เยาวชนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมโครงการอบรม เสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.40 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 17.01 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
66
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.58 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
67
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จัดกิจกรรม"ปลูกไทย ในแบบพ่อ" ทรงครองราช ๗๐ พรรษา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.54 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
68
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.52 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
69
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสิกขาเอเชีย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.50 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
70
พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ประจำปี 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.49 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรม "นั่งสมาธิ สร้างสติ เสริมปัญญา พัฒนาคุณธรรม" นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.48 น./อ่าน 531)
ข่าวกิจกรรม
72
คณะครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปี 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.41 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
73
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.38 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
74
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.37 น./อ่าน 643)
ข่าวกิจกรรม
75
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม รับมอบคอมพิวเตอร์จากบริษัท AIS
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.34 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
76
นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เข้าค่ายธรรมะ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.32 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
77
พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.24 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
78
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข ( ในเขตแผ่นดินไห
(วันที่ 03 ธันวาคม 2558 15.44 น./อ่าน 380)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบอาชีวศึกษา
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2558 21.53 น./อ่าน 213)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80
คณะครูนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายวัดในเขตตำบลแม่ต้าน
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 02.50 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
81
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครูคณิตศาสต
(วันที่ 25 มีนาคม 2558 12.39 น./อ่าน 432)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้
(วันที่ 12 มีนาคม 2558 16.06 น./อ่าน 256)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรม
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 14.30 น./อ่าน 293)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ ที่ชำรุด
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 23.15 น./อ่าน 272)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมร่วมงานลอยกระทง ปี 2557 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2557 15.33 น./อ่าน 757)
ข่าวกิจกรรม
86
กีฬาสีภายในโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2557 17.14 น./อ่าน 771)
ข่าวกิจกรรม
87
ประชาสัมพันธ์ facebook เผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2557 11.55 น./อ่าน 298)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
"ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี" เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูของแผ่นดิน ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2557 11.48 น./อ่าน 480)
ข่าวกิจกรรม
89
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม แห่เทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 02.16 น./อ่าน 720)
ข่าวกิจกรรม
90
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2557
(วันที่ 03 มิถุนายน 2557 11.17 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
91
ค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 9 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 02 มิถุนายน 2557 22.16 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
92
ทำบุญสืบชะตาและทอดผ้าป่า โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ประจำปี 2557
(วันที่ 02 มิถุนายน 2557 22.08 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
93
ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 02 มิถุนายน 2557 21.40 น./อ่าน 281)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
นโยบายด้านสุขภาพ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 02 มิถุนายน 2557 21.27 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 12.44 น./อ่าน 481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
โครงการพัฒนามคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 12.38 น./อ่าน 5396)
ข่าวกิจกรรม
97
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 17.09 น./อ่าน 895)
ข่าวกิจกรรม
98
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 20 มีนาคม 2557 14.57 น./อ่าน 705)
ข่าวกิจกรรม
99
ยินดีต้อนรับ นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 38 พร้อมคณะ
(วันที่ 27 มกราคม 2557 19.35 น./อ่าน 520)
ข่าวกิจกรรม
100
เกมตรรกศาสตร์ โดยนางชรินรัตน์ กรงทอง ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 27 มกราคม 2557 19.24 น./อ่าน 3020)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
101
เผยแพร่ผลงาน ครูวาสนา ใจคำ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน
(วันที่ 27 มกราคม 2557 19.21 น./อ่าน 14169)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
102
รูปแบบการดำเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม (นายกฤษณะ เครืออยู่)
(วันที่ 27 มกราคม 2557 19.13 น./อ่าน 913)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
103
คณะครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมร่วมงานวันครูอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(วันที่ 27 มกราคม 2557 19.10 น./อ่าน 358)
ข่าวกิจกรรม
104
เทศบาลตำบลแม่ต้าน และคณะมอบชุดให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
(วันที่ 27 มกราคม 2557 18.48 น./อ่าน 1474)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรับมอบเสื้อและผ้าห่มกันหนาวจากนายอำเภอท่าสองยาง
(วันที่ 26 มกราคม 2557 20.48 น./อ่าน 820)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมร่วมทำบุญประจำปีเมืองเก่าห้วยลึก
(วันที่ 26 มกราคม 2557 20.44 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
107
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2556
(วันที่ 25 มกราคม 2557 16.31 น./อ่าน 332)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง