ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แจ้งข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 20.54 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ไกรกลาง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 11.09 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครึ่งวัน เก็บคนละ 50 บาท
(วันที่ 11 มิถุนายน 2557 13.21 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
4
การจัดงานศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนสักฯ ประจำปี2556
(วันที่ 16 ตุลาคม 2556 19.35 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศรับสมัครนักเรียนเรียนพิเศษกล่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับ อนุบาล-ป.6 กับครูต่างชาติ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2556 10.51 น./อ่าน 18)