ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แจ้งข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 20.54 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ไกรกลาง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 11.09 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครึ่งวัน เก็บคนละ 50 บาท
(วันที่ 11 มิถุนายน 2557 13.21 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
4
การจัดงานศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนสักฯ ประจำปี2556
(วันที่ 16 ตุลาคม 2556 19.35 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์