ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านป่าคา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ครู ตำรวจให้ความรู้ต้านยาเสพติด
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 05.26 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
2
เลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 05.21 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
3
ไหว้ครู 61 เลือกตั้งประธานนักเรียน 61 และ ตำรวจต้านยาเสพติด
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 04.49 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม