ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคลองแห้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.36 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมช่วยเหลือชีวิตในการจมน้ำ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.30 น./อ่าน 16)
3
กิจกรรมช่วยเหลือชีวิตในการจมน้ำ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.30 น./อ่าน 19)
4
กิจกรรมกีฬาภายใน "สองฝั่งคลองเกมส์ครั้งที่ 1"
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.27 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.20 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านคลองแห้งถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.21 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงพยาบาลสวรรคโลกตรวจช่องปากนักเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 11.03 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
8
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 14.21 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
9
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 14.10 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
10
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันสร้างโรงจอดรถ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 14.03 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม