ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนศึกษาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)จำนวน 2 อัตรา
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 13.54 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 10.58 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงเทพ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 10.51 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ห่วงใยดูแล สุขภาวะช่องปาก โรงเรียนศึกษาลัย
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 10.34 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
“จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนศึกษาลัย”
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 10.18 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์