ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคุรประชาชนูทิศ (วันครู๒๕๐๔)
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 16.46 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันคริสต์มาส
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 16.29 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
วันพ่อแห่งาติ 62
(วันที่ 06 ธันวาคม 2562 11.51 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ร.๑๐
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.55 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 12.11 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
6
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
7
ต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 14.29 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 14.26 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 14.24 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม