ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 15.45 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
2
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 15.44 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
3
ไหว้ครู ๒๕๕๖
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 15.43 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
4
วิ่งเพื่อสุขภาพ สนามที่ 1
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 15.41 น./อ่าน 13)
5
เลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 15.39 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 15.35 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
7
English Camp
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 15.27 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม